Circulaire wijken


Het programma ‘Circulaire wijken’ ondersteunt gemeenten bij het aanjagen, helpen en opschalen van circulaire initiatieven op wijkniveau. Om dit te bereiken delen we kennis en ervaringen en laten we verschillende inspirerende initiatieven zien.

Dit doet Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW. Samen werken we aan de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050!