Circulair ontwerp

Circulair ontwerpen creëert én behoudt waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Met circulair ontwerp als uitgangspunt voor producenten, consumenten en materiaalverwerkers, is de samenleving voorbereid op de circulaire toekomst. Dit is essentieel voor de overgang naar een circulaire economie in Nederland. Lees hier meer over:

  • Hoe je strategisch kunt ontwerpen.
  • De context, zodat je circulair ontwerp tot een succes kunt maken.
  • Het beleid voor circulair ontwerpen.

Nieuws

Er is veel te winnen in de ontwerpopleidingen

Dit blijkt uit een verkenning van Partners for Innovation, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Naar pagina strategie circulair ontwerp
Naar pagina Sluit de keten, over circulair ontwerp.
Naar voorbeelden van circulaire ontwerpen.
Naar media over circulair ontwerp.
Naar de pagina Context, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Verdienmodellen, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Consumentengedrag, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Samenwerking, over circulair ontwerpen.
Naar de pagina Beleid, over de circulaire economie.
Naar pagina Levensduur, over circulair ontwerp.
Naar pagina Materialen, over circular ontwerp.
Naar de pagina Wet- en regelgeving, over circulair ontwerpen.

Kennisplatform CIRCONNECT

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheden bundelen de krachten in kennisplatform CIRCONNECT. Ook Rijkwaterstaat is hierbij betrokken. CIRCONNECT biedt onder meer:

Wilt u in contact komen,  mail dan naar info@circonnect.org

Wat doet Rijkswaterstaat als opdrachtgever?

Als grote opdrachtgever in de bouw denkt Rijkswaterstaat goed na over het toekomstige (her)gebruik van alle onderdelen en materialen, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een snelweg of viaduct .

Voor meer informatie over circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden door Rijkswaterstaat, kijk op:

Hoe werkt Rijkswaterstaat samen aan initiatieven?

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen aan:

  • de Richtlijn Ecodesign
  • het Expertise Centrum Circulair Design
  • Circulair design en Bouw
  • Circulair design en Kunststof.

Lees meer over deze samenwerkingsinitiatieven.