Circulair ontwerp

Circulair ontwerp is essentieel voor een schone en leefbare aarde voor onszelf en komende generaties. Door producten en diensten strategisch te ontwerpen kun je er voor zorgen dat producten hun waarde blijven behouden, grondstoffen hoogwaardig hergebruiken en afval voorkomen.

Succesvol circulair ontwerp  betekent ook een reorganisatie van de ketens rond circulaire producten, nieuwe verdienmodellen en ander consumentengedrag. Dit is een grote uitdaging voor maakbedrijven, inkopers en recyclers.

Kijk op deze pagina's hoe je het aan kan pakken!

Naar voorbeelden van circulaire ontwerpen.
Naar media over circulair ontwerp.
Naar pagina strategie circulair ontwerp
Naar pagina Materialen, over circular ontwerp.
Naar pagina Levensduur, over circulair ontwerp.
Naar pagina Sluit de keten, over circulair ontwerp.
Naar de pagina Context, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Verdienmodellen, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Consumentengedrag, over circulair ontwerpen.
Naar pagina Samenwerking, over circulair ontwerpen.

Wat doet Rijkswaterstaat als opdrachtgever?

Als grote opdrachtgever in de bouw denkt Rijkswaterstaat goed na over het toekomstige (her)gebruik van alle onderdelen en materialen, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een snelweg of viaduct .

Voor meer informatie kijk op onze pagina:

Circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Hoe werkt Rijkswaterstaat samen aan initiatieven?

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen aan initiatieven, zoals:

  • de Richtlijn Ecodesign
  • het convenant Meer en Beter Recyclen
  • het Expertise Centrum Circulair Design
  • Circulair design en Bouw
  • Circulair design en Kunststof.

Lees meer over deze samenwerkingsinitiatieven.