Sluiten van de keten in de Denim Deal

Wist je dat het 8.000 liter water kost om 1 spijkerbroek te maken? En dat we onze afgedragen spijkerbroek nog te vaak in de prullenbak gooien, terwijl je die prima kunt hergebruiken? Er is nog een wereld te winnen als het gaat om slim en zuinig grondstoffengebruik in de denim-industrie. Daarom ondertekende voormalig staatssecretaris Van Veldhoven samen met diverse partijen uit de textielketen op 29 oktober 2020 de Green Deal Circulaire Denim. Beter bekend als de Denim Deal. De Denim Deal loopt van 2020 tot 2023.

Denim hergebruiken

Het doel van de Denim Deal is het gebruik van post-consumer (dus na gebruik door de consument)  gerecycled katoen bij de productie van nieuwe denim kledingstukken te stimuleren. En dat is best bijzonder. Want het is voor het eerst in de textielwereld dat partijen uit de hele (denim) textielindustrie samen werken aan duurzame en circulaire denim. De kracht zit hem dan ook in de samenkomst van partijen uit de gehele keten die betrokken zijn bij het maken, verkopen en het na afdanken verwerken van een denim kledingstuk. Denk dan aan textielafvalverwerkers, vervezelaars/spinners, weverijen, productiebedrijven en merkeigenaren en detailhandelaren. Maar ook gemeenten (Amsterdam en Zaanstad) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waar een aantal deelnemende partijen gevestigd zijn en gezien wordt als de hotspot van de denim-industrie in Nederland. Een paar bekende merken die meedoen zijn Chasin’, Jeans Centre/Garcia, Mud Jeans en PVH (van Tommy Hilfiger).

Wat staat er in de Denim Deal?

In de Denim Deal is afgesproken dat:

  • alle samenwerkende partijen er zo snel mogelijk voor zorgen dat nieuwe denim kledingstukken voor minimaal 5% bestaan uit gerecycled materiaal.
  • alle deelnemende merken ook eigen, ambitieuze ambities opstellen voor toepassen van post-consumer gerecycled katoen in samenwerking met de andere partijen.
  • alle deelnemende merken vóór het einde van 2023 samen 3 miljoen spijkerbroeken maken met daarin 20% post-consumer gerecycled katoen.

Meten is weten

Elk jaar verschijnt er een rapport met een vermelding van de ondernomen acties van de deelnemende partijen, de behaalde resultaten en het effect dat die acties hebben gehad op het behalen van de doelstellingen. De nulmeting is eind 2021 gepubliceerd. Die nulmeting was een vertrekpunt en geeft weer waar de merken in 2020 stonden ten opzichte van de doelstellingen. In oktober 2022 is de kwalitatieve en kwantitatieve monitoring gepubliceerd over de resultaten in 2021.

Doe je ook mee?

Wil je weten hoe je kunt bijdragen aan de doelen in het beleidsprogramma Circulair Textiel  waarbij we in 2035 50% duurzame en gerecyclede materialen moeten gebruiken in nieuwe producten? Gebruik dan de link voor meer informatie over de Denim Deal op de website van de Denim Deal.  Ook voor contactinformatie als je met je bedrijf wilt aansluiten!