Tijdlijn Beleidsprogramma textiel

Het ministerie van IenW werkt sinds april 2020 aan de uitvoering van het Beleidsprogramma circulair textiel. Het beleidsprogramma is gericht op een circulaire textielketen in 2050. Dat moet leiden tot een halvering van de voetafdruk van de textielsector als het gaat om uitstoot van CO2, watergebruik en chemicaliën in 2035. Ook de bijdrage aan de plasticsoep krijgt aandacht. Het ministerie wil dat in 2025 het aandeel gerecycled/duurzaam materiaal in textielproducten is toegenomen tot 25% en dat 30% van het textiel dat in Nederland op de markt wordt gebracht na afdanking wordt gerecycled. De voortgang op deze doelen wordt elk jaar gemonitord. Zo kan het ministerie zien of de acties voldoende zijn om de doelen te behalen of dat er een tandje bij moeten worden gezet.

2025: Textiel bevat 25% recyclaat en 30% wordt gerecyled

2030: Halverwege de transitie: 50% duurzaam textiel

2035: De ecologische voetafdruk is gehalveerd

2050: Nederland circulair met een sluitende textielketen


Inhoudsblokje

Het ministerie van IenW werkt sinds april 2020 aan de uitvoering van het Beleidsprogramma circulair textiel.