Nieuwe textielbranche met duurzaamheid als norm

De impact van textiel op het milieu is groot en neemt nog steeds toe. Na voedsel, huisvesting en mobiliteit neemt de consumptie van textiel een vierde plaats in als het gaat om impact op het milieu en klimaatverandering. Wat water- en landgebruik betreft, staat textielconsumptie op de derde plaats. En wat betreft het gebruik van primaire grondstoffen en broeikasgasemissies, neemt zij een vijfde plaats in. Het is de hoogste tijd voor actie.

In de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel, die op 30 maart 2022 is goedgekeurd, wordt een nieuwe aanpak voor textielconsumptie voorgesteld met als doel: een groenere, meer concurrerende en modernere textielsector. Hoe? Door bijvoorbeeld de levenscyclus van textielproducten te monitoren. En door maatregelen in te voeren die de manier waarop we textiel produceren en consumeren veranderen. Met dit soort maatregelen voert de EU-strategie voorstellen uit zoals overeengekomen in de Europese Green Deal, het nieuwe actieplan voor de circulaire economie en de industriestrategie.

Doelstellingen

De nieuwe strategie moet leiden tot een nieuwe textielbranche waarbij duurzaamheid de norm is. En die het hoofd kan bieden aan wereldwijde concurrentie en aan toekomstige veranderingen, zodat deze nieuwe branche ook op de lange termijn kan bestaan. De visie voor textiel 2030 van de Europese Commissie omvat de volgende aspecten:

 • Alle textielproducten die in de EU in de handel worden gebracht, zijn duurzaam, herstelbaar en recyclebaar. Bovendien zijn ze gemaakt van voornamelijk gerecyclede vezels en zijn ze vrij van gevaarlijke stoffen. Bij de productie zijn de sociale rechten en het milieu gerespecteerd.
 • Fast fashion is uit de mode en consumenten profiteren langer van betaalbaar textiel van hoge kwaliteit.
 • Het aanbod van hergebruik- en reparatiediensten is groot.
 • Door de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zijn producenten verantwoordelijk voor hun producten in de hele waardeketen. Ook beschikken zij over voldoende capaciteit voor recycling en vindt er minimale verbranding en storting van textiel plaats.

Acties

De EU-strategie bevat een reeks maatregelen voor de toekomst. De Europese Commissie onderneemt hiervoor de volgende acties:

 • Ontwerpeisen voor textiel vaststellen zodat dit langer meegaat en gemakkelijker hersteld en gerecycleerd kan worden;
 • Zorgen dat er meer informatie beschikbaar is over samenstelling en impact van textiel door bijvoorbeeld het invoeren van een digitaal productpaspoort;
 • Greenwashing aanpakken door de nauwkeurigheid van de groene claims van bedrijven te waarborgen;
 • Overproductie en overconsumptie stoppen en de vernietiging van onverkocht of geretourneerd textiel ontmoedigen;
 • Het invoeren van een Europese uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel;
 • Het stimuleren van duurzame productie en circulaire bedrijfsmodellen;
 • Het aanpakken van onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit synthetisch textiel;
 • De uitdagingen in verband met de uitvoer van textielafval aanpakken en het ontwikkelen van criteria om onderscheid te maken tussen afval en tweedehands textiel.