Beleid

Algemeen beleid voor de circulaire economie

Doelstellingen circulaire economie

Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Actueel

De Europese Commissie presenteerde eind maart 2022 een voorstel voor een nieuwe Verordening over ecologisch ontwerp voor duurzame producten: European Sustainable Product Regulations (ESPR). Het voorstel bevat nieuwe eisen voor producten. Lees meer over dit voorstel en de reactie van het kabinet.

____________________________________________________________

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

De drie hoofddoelstellingen van het beleid zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Een tijdlijn van de omslag naar circulaire economie en meer documenten staan op de site van de Rijksoverheid.