Carbon black

Afvalstof uitgebreid:

Carbon black, (vroeger) ook wel zwartsel genoemd, kan uit olie gewonnen worden. Het is niet alleen een residu, maar wordt ook wel als zodanig geproduceerd voor onder meer inkt en rubberproducten. Zoals bij vrijwel elke stof, bestaan er variaties in kwaliteit (‘grades’).

Inzet afvalstof:

Verdachte wilde zich van de carbon black ontdoen door die te verkopen aan een derde.

Conclusie:

Na ontdoening door een van de betrokkene was de carbon black van meet af aan een afvalstof. Gelet op bestendige rechtspraak van het HvJ EU over de betekenis van “bijproducten” en de “einde-afvalfase” en gelet op het ontbreken van een daartoe strekkende onderbouwing van de kant van de steller van zijn standpunt, is het volgens de Procureur-Generaal niet onbegrijpelijk dat het Hof vaststelde dat niet gebleken is van een situatie waarin hergebruik zeker was.

Beslissing:

Meer informatie over deze beslissing

Datum conclusie:
11 november 2014
Beroep in cassatie ingesteld door verdachte tegen arrest
van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Zaaknummer:
13/03199
Instantie:
Hoge Raad
Afvalstof:
Carbon black

Datum uitspraak:
11 november 2014
Verzoeker:
Beroep in cassatie ingesteld door verdachte tegen arrest
Zaaknummer:
13/03199
Instantie:
Gerechtshof