Bruine eimix vervolg

De Hoge Raad heeft op 19 april 2016 arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2016:687) waarbij de conclusie van de procureur-generaal is gevolgd en onder verwijzing naar artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie het beroep is verworpen. De conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad is dat het materiaal niet voldoet aan de omschrijving van dierlijke bijproducten uit de Verordening dierlijke bijproducten 1069/2009. Er is ook geen sprake van een bijproduct in de zin van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, omdat het materiaal het resultaat is van een zuiveringsproces dat geen integraal onderdeel van het productieproces vormt. Subsidiair is aangegeven dat als er wel sprake zou zijn van dierlijke bijproducten, vallend onder categorie-3 van de Verordening dierlijke bijproducten, er nog steeds sprake is van afvalstoffen die onder de vigeur van de EVOA moeten worden getransporteerd. Dit volgt uit de verhouding tussen de EVOA en de Verordening dierlijke bijproducten. De procureur-generaal onderschrijft de uitkomst waartoe het hof is gekomen. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Uitspraak: 19 april 2016
Instantie: Hoge Raad
Vindplaats:rechtspraak.nl
ECLI:NL: HR:2016:687

Details over deze beslissing.

Datum uitspraak:
19 april 2016
Zaaknummer:
ECLI:NL:HR:2016:687
Afvalstof:
Zuiveringsslib
Vindplaats:
rechtspraak.nl