Zuiveringsslib / bruine eimix

Afvalstof uitgebreid:

Zuiveringsslib/bruine eimix is het resultaat van een zuiveringsproces van (al) het water dat vrijkomt bij de bedrijfsprocessen van het betrokken bedrijf en dat hiertoe in een zuiveringsinstallatie wordt gevoerd. In deze installatie wordt het water behandeld met ijzer(III)chloride en een flocculant, om de organische fractie uit het water te scheiden of te verminderen.

Inzet afvalstof:

Illegale overbrenging van zuiveringsslib of bruine eimix als dierlijk bijproduct van Nederland naar biogasinstallaties in Duitsland.

Conclusie:

Gelet op alle omstandigheden van dit specifieke geval is zuiveringsslib of bruine eimix een afvalstof. De houder wilde zich van deze substantie, die voor haar een negatieve waarde had, ontdoen. Het zuiveringsslib of bruine eimix kan niet onmiddellijk  zonder verdere behandeling worden gebruikt en is niet een integraal onderdeel van de productie van eieren. Daarmee voldoet het niet aan de voorwaarden voor een productresidu of dierlijk bijproduct, en is het dus een afvalstof.

Beslissing:

Meer informatie over deze beslissing

Datum uitspraak: 13-04-2015
Vordering van advocaat-generaal
Zaaknummer: E03.98.1402
Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Verdachte: rechtspersoon B.V.
Afvalstof: zuiveringsslib / bruine eimix

Datum uitspraak:
13 april 2015
Zaaknummer:
ECLI:NL:GHARL:2015:3684
Afvalstof:
Zuiveringsslib
Vindplaats:
Rechtspraak.nl