Shell

Afvalstof uitgebreid:

Een partij diesel (Ultra Light Sulphur Diesel, ULSD) die bij belading door Shell in Nederland aan boord van een schip van een Belgische klant vermengd was geraakt met een restantlading oplosmiddel (Methyl-tertiaire-butyl-ether) die nog aanwezig was in de scheepstanks. Door die vermenging was de diesel off spec geraakt (het vlampunt was te laag) en was deze niet meer geschikt voor verkoop aan de pomp.

Inzet afvalstof:

Shell heeft in Nederland ULSD in een tankschip verladen voor levering aan een in België gevestigde klant.

Conclusie:

Het Hof heeft voor recht verklaard dat artikel 2, sub a, van verordening (EEG) nr. 259/93, gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2557/2001 aldus moet worden uitgelegd dat , in een situatie als die in de hoofdgedingen, een partij diesel die onbedoeld vermengd is geraakt met een andere stof niet onder het begrip afvalstof in de zin van deze bepaling valt, mits de houder ervan daadwerkelijk voornemens is deze met een ander product vermengde partij terug te brengen op de markt, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.

Beslissing:

Meer informatie over deze beslissing

Datum arrest:
12 december 2013
Appellanten :
Shell Nederland en anderen
Zaaknummer:
C-241/12 en C-242/12 (ECLI:EU:C:2013:821)
Instantie: Hof van Justitie
Verweerder(s): verzoek van Rechtbank Rotterdam om prejudiciële beslissing
Afvalstof: een partij Ultra Light Sulphur Diesel (ULSD) die bij het laden in een tankschip onbedoeld vermengd is geraakt met een andere stof

Datum uitspraak:
12 december 2013
Verzoeker:
Shell Nederland en anderen
Zaaknummer:
C-241/12 en C-242/12 (ECLI:EU:C:2013:821)
Verweerder(s):
verzoek van Rechtbank Rotterdam om prejudiciële beslissing
Afvalstof:
diesel