Schoon puin en niet teerhoudend asfalt

Afvalstof uitgebreid:
schoon puin, niet teerhoudend asfalt, A-hout en asbesthoudend  materiaal

Inzet afvalstof:         
Appellant voert aan dat zij het schone puin en niet teerhoudend asfalt verwerkt tot menggranulaat en dit verkoopt aan landbouwers voor de verharding van hun erven en wegen. Het onbewerkte afvalhout (A-hout) wordt na verwerking benut als biomassa. Volgens [appellante] kunnen de stoffen daarom niet langer als afvalstoffen worden aangemerkt.

Conclusie:                 
De agrariërs ontdoen zich van het schone puin, niet-teerhoudend asfalt, A-hout en de asbesthoudende stoffen die bij de sloop zijn vrij gekomen. Voordat de stoffen kunnen worden hergebruikt, dienen de stoffen een bewerking te ondergaan. Gelet op deze omstandigheden moeten de betreffende stoffen als afvalstoffen worden aangemerkt. De omstandigheid dat een deel van de stoffen na bewerking wellicht nuttig wordt toegepast en verkocht wordt aan landbouwers leidt niet tot een ander oordeel. Die omstandigheid laat namelijk onverlet dat de materialen, op het moment dat deze aan [appellante] worden geleverd, voor de agrariërs een last zijn, waarvan zij zich moeten ontdoen. Derhalve zijn het afvalstoffen en dat blijven ze in ieder geval tot aan het moment van de bewerking. De verwijzing door [appellante] naar het arrest van 7 maart 2013 leidt evenmin tot een ander oordeel, nu het in die zaak, anders dan in deze zaak, ging om de vraag of een gevaarlijke afvalstof na een behandeling voor nuttige toepassing het karakter van afvalstof had verloren. De vraag of de stoffen in deze zaak na bewerking niet langer als afvalstoffen zijn aan te merken, staat in deze procedure niet ter beoordeling.

Opmerking:              
Kortom: De afdeling kent overwegende waarde toe aan het feit dat de agrariërs de –op zich bruikbare –materialen afdanken en dat deze eerst bewerkt moeten worden. Wat ‘bewerken’ is in dit verband, licht de afdeling helaas niet toe. Dit kan immers een vorm van bewerken zijn die ook zou moeten plaatsvinden als je het materiaal wél als grondstof had gekwalificeerd.

Meer informatie over deze beslissing.

Datum uitspraak:
15 maart 2017
Verzoeker:
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Zaaknummer:
201601742/1/A1
Instantie:
Raad van State
Verweerder(s):
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Vindplaats:
rechtspraak.nl