Pellets

Afvalstof uitgebreid: 
overbrenging van energiepellets naar Zweden

Inzet afvalstof:          
als brandstof in een elektriciteitscentrale

Conclusie:                 
In deze uitspraak komt de Afdeling terug op de uitspraak inzake de kwalificatie van de pellets van Icopower van 14 mei 2003. Indertijd oordeelde de Afdeling dat de pellets die Icopower maakt uit RDF moeten worden beschouwd als een product en niet als afval. Dit omdat de pellets als brandstof gelijkwaardig werden beschouwd met reguliere brandstof.

De samenstelling van de pellets is nog hetzelfde als de samenstelling in 2003.

De Afdeling komt terug op deze uitspraak. Overweging 46 uit het arrest van het Europese Hof Saetti en Frediani (C-235/02) is hierbij voor de Afdeling een belangrijke overweging: Als van gebruik van een stof wordt afgezien omdat een wettelijke bepaling dat gebiedt, is er sprake van zich ontdoen van die stof. Dit is in feite het geval bij Icopower, zo oordeelt de Afdeling. De waarden van de pellets zijn niet in overeenstemming zijn met de productnormen die zijn neergelegd in het Besluit organisch-halogeen gehalte van brandstoffen. Er is daarom geen sprake van een reguliere brandstof.

Meer informatie over deze beslissing.

Datum uitspraak:
22 februari 2017
Verzoeker:
Icopower BV
Zaaknummer:
201509140/1/A1
Instantie:
Raad van State
Verweerder(s):
de Staatssecretaris van IenM
Afvalstof:
Energiepellets
Vindplaats:
rechtspraak.nl