Extra financiële middelen vanuit verpakkend bedrijfsleven voor aanpak zwerfafval

Resterende budget uit de zwerfafvalvergoeding

Als onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen ontvangen voor de extra aanpak van zwerfafval. Deze vergoeding is eind 2022 gestopt.

In het Platform Keten Optimalisatie Verpakkingen (PKO), waarin het Afvalfonds Verpakkingen en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zitting hebben, is in augustus 2023 besloten het totaal resterende budget uit de zwerfafvalvergoeding samen te voegen en eenmalig alsnog beschikbaar te stellen voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in de periode 2023 -2024. De maximale vergoeding per inwoner is vastgesteld op €1,14. De aanvraag bij het Afvalfonds Verpakkingen moet plaatsvinden vóór 30 november 2023!

Zie ook: Zwerfafvalvergoeding-2023-2024 (Nedvang)

Prullenbakkenvergoeding

Naast deze SUP-vergoeding ontvangen gemeenten een Prullenbakkenvergoeding die voor 2023 is vastgesteld op 11,3 mln; € 0,76 per inwoner.

Zie ook: Uitkering prullenbakkenvergoeding 2023 (NVRD) en Akkoord over vergoeding verpakkingsafval in openbare prullenbakken  (Afvalfonds Verpakkingen)

SUP-vergoeding opruimkosten wegwerpplastics

Vanaf 1 januari 2023 ontvangen gemeenten een vergoeding voor het deel van de opruimkosten dat betrekking heeft op de SUP-productcategorieën. Deze vergoeding wordt pas uitgekeerd eind 2024.

Zie ook: Hoe wordt de vergoeding voor gebiedsbeheerders en de bijdrage van de producenten berekend?