Nieuw: doe mee en krijg gratis advies op maat

Rijkswaterstaat deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar succesvolle aanpakken om plastic zwerfafval langs en in rivieren te voorkomen. Die kennis komt nu beschikbaar voor alle gebiedsbeheerders.

Wat: We helpen je bij het aanpakken van oorzaken en veroorzakers van plastic zwerfafval langs de grote rivieren in Nederland met een gratis advies op maat. We kijken wat bronnen kunnen zijn en welke aanpakken kunnen helpen. We adviseren over financiering en het krijgen van bestuurlijk commitment. We kunnen meebetalen aan projectkosten.
Voor wie: gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat-onderdelen met een beheertaak bij rivieroevers.
Wanneer: van 1 januari 2023 tot 31 november 2025.

Hoe ziet een maatwerktraject eruit?

Heb je een beheertaak bij rivieroevers en wil je met een bron van plastic zwerfafval in jouw beheergebied aan de slag?

  1. Meld je aan via dit formulier
  2. Intakegesprek en praktisch advies op maat
  3. Ontvang cofinanciering voor eenmalige projectkosten
  4. Voer bronaanpak project uit
  5. Meet het effect en deel je resultaten met het netwerk en de buitenwereld.

Lees meer over de bronaanpak van zwerfafval in rivieren.