Structuur geeft houvast in enthousiast domein van zwerfafvalaanpak in Oss

Gepubliceerd 26 maart 2019

Nynke Stein, medewerker educatie en voorlichting afval van de gemeente Oss, tekende in op de voucherregeling aanpak zwerfafval van Rijkswaterstaat. Nynke is goed geholpen met de structuur: vijf sporen binnen de aanpak van zwerfafval. Dit zijn Preventie, Kennis & bewustwording, Toezicht & handhaving, Inrichting & voorzieningen en Beheer & reiniging. Daarnaast vier doelgroepen en vijf soorten hotspots. Nynke checkt nu af en toe of ze op alle sporen, doelgroepen en soorten hotspots inzet pleegt.

Er gebeurde al heel veel in Oss in de aanpak van zwerfafval, maar wat ad hoc. Nynke: “Dat is inherent aan de samenwerking met heel veel verschillende partijen, zowel intern maar vooral ook buiten het gemeentehuis. Ik ben heel trots op het enthousiasme van alle partijen. Er is een grote wisselwerking, één plus één wordt hier vaak drie. Daar waar de energie zit, bieden wij versterking.”

Door de waan van de dag, die die vraaggerichte houding makkelijk meebrengt, voelde Nynke de behoefte aan meer strategie en structuur. Af en toe checken of ze in Oss inzetten op de juiste dingen. SME stelde voor om met 20 actieve betrokkenen alle activiteiten te inventariseren en rubriceren. Dit leidde tot een handzaam schema met vijf sporen met huidige activiteiten en toekomstige acties. “We hebben de activiteiten in beeld gebracht en weten waar gaten zitten.” Nynke checkt dit af en toe en stelt vast dat er op veel punten voortgang geboekt wordt. Ze wil dit nu ook weer doen met de betrokkenen, een platform oprichten om bijvoorbeeld één keer per jaar met elkaar te sparren.

Een witte vlek is bijvoorbeeld nog Toezicht & handhaving om de bijplaatsingen te verminderen. Maar daar zijn nog geen middelen voor. Het schema en de structuur helpen om dit intern zichtbaar te maken. Qua doelgroepen zou nu samenwerking zoeken met winkeliers en middelbare scholen wel eens grote winst kunnen boeken. Ook adoptie van afvalbakken kan wellicht bijdragen aan het schoonhouden van Oss.

Ondertussen blijft Oss ook de energie koesteren van alle betrokkenen die zorgen voor de succesvolle sporen. Ook daar helpt de structuur bij. Bij evenementen zijn inmiddels heel veel zichtbare schoonactiviteiten. Aan de Landelijke Opschoondag doen 3500 leerlingen mee. Scholen vragen steeds vaker om gastlessen over het voorkómen van zwerfafval en om opruimmateriaal. Als toolkit geeft Oss een opvallende opruimcontainer aan de basisscholen met genoeg opruimmaterialen voor een opschoonronde met één klas. Bij mooi weer óf in het kader van een project kan een klas meteen aan de slag om zwerfafval in de omgeving op te ruimen. Dat werkt erg drempelverlagend.

Zwerfafvalopruimteam_kinderen_MikMak