’Schoon, doen we toch gewoon?’

Gepubliceerd 20 december 2019

Afvalproblematiek is een hot topic. Niesje Barreveld, campagneleider ‘Schoon, doen we toch gewoon?’, zette daarom een actie op binnen de gemeente Den Haag. En met succes, de eerste campagnefilmpjes worden massaal bekeken en gedeeld op social media.

Onderzoek afvalproblematiek

Bureau Tabula Rasa deed voorafgaand aan de campagne ‘Schoon, doen we toch gewoon?’ gedragsonderzoek naar zwerfafvalproblematiek in Den Haag. Barreveld: “Door middel van een analyse kon bekeken worden welke afvalproblemen op welke plek in de stad zich afspeelden. Hierbij werd specifiek onderzoek gedaan op de probleemlocaties.” De campagne is gericht op verschillende soorten zwerfafval, zoals peuken, kauwgom, zwerfafval op het strand, de Haagse Markt en barbecue-afval in groengebieden. Ook is er aandacht voor langlopende problemen, zoals ratten aantrekkend afval en grofvuil dat naast de containers wordt gezet.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De gemeente Den Haag wil bewoners en bezoekers betrekken om samen de stad en de Haagse stranden schoon te houden. Barreveld: “De doelstellingen zijn voornamelijk het vergroten van kennis en bewustzijn van het thema zwerfafval. Ook willen we betrokkenheid creëren bij de onderwerpen en mensen mobiliseren om hun verantwoordelijkheid te nemen en dus hun gedrag te veranderen. We willen dat de mensen zien dat het niet alleen een taak is van de gemeente om de stad schoon te houden, maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Van de stad, voor de stad.”

Ambassadeur en artiest Pat Smith

Om de campagne draagkracht te bieden heeft Den Haag een rolmodel ingezet. “Zanger Pat Smith is een echte Hagenees die veel affiniteit heeft met het onderwerp. Daarom is hij benoemd tot ambassadeur van ‘Schoon, doen we toch gewoon?’. Pat Smith wordt gezien als een voorbeeld voor onze stad.”

Pat Smith

Campagnestrategie

Samen met bureau Tabula Rasa heeft de gemeente Den Haag haar strategie bepaald. Er is een stadsbrede campagne die vooral is bedoeld voor bewustwording en om te herinneren aan het juiste gedrag. Daarnaast is er een aanpak per probleem. Daarbij wordt aangesloten bij lokale initiatieven. Communicatie alleen is niet genoeg om gedrag te veranderen. Daarvoor zijn ook andere interventies noodzakelijk. Barreveld: “Van een stadsbrede bewustwording naar een drielaagse strategie die bestaat uit: Awareness, mensen bewust maken van een probleem en oorzaak, Consideration, wanneer mensen aan het denken worden gezet als het probleem zich afspeelt. En Action, waarmee mensen worden aangespoord zelf in actie te komen door middel van opruimacties en andere activiteiten waar bewoners bij kunnen aansluiten.”

Communicatie en bewustwording

Om de gedeelde verantwoordelijkheid over te brengen is er onder andere de videoserie 'Afvalaanpakkers', waarvan de tweede aflevering inmiddels online staat. “Hierin laten we mensen zien die de stad schoonmaken of schoonhouden en hoe ze daarmee bijdragen aan het oplossen van het afvalprobleem. Met deze filmpjes proberen we bewustwording te creëren voor een bepaald onderwerp. Mensen kunnen zien dat bepaald gedrag kan leiden tot overlast.” In elke aflevering draait het om een ander probleem. De afleveringen zijn te zien op de campagnewebsite www.schoondoenwegewoon.nl. Op de website vinden bewoners informatie, activiteiten en inspiratie over wat zij zelf kunnen doen om hun stad schoon te houden. De campagne loopt nog tot het einde van de coalitieperiode.


Dol_op_pizza_ratten_ook