Samenwerken aan een plasticvrije Waddenzee

De 291 overboord geslagen containers van het vrachtschip MSC Zoe zetten de plastic soep op de Wadden in een klap op de kaart. Van de vele aangespoelde My Little Pony’s en flatscreens tot de talloze kleine HDPE-plastic-korrels: al het afval is een ecologische ramp voor het kwetsbare Werelderfgoedgebied.

In korte tijd ontstond een enorme saamhorigheid bij bewoners, recreanten én de vastewaller, die allemaal wilden helpen om de Wadden weer afvalvrij te krijgen. Dat er zoveel acties in korte tijd konden worden opgezet is mede te danken aan al die organisaties die al geregeld opruimacties coördineren of houden, zoals de verschillende juttersverenigingen, gemeenten, de Wadvaarders, de Waddenvereniging en Zeehondencentrum Pieterburen.

Community Plasticvrije Waddenzee

De afgelopen twee jaar hebben verschillende water- en terreinbeheerders gewerkt aan het Actieplan Plasticvrije Waddenzee. De komende jaren zal er door de overboord geslagen containers maar ook ander afval blijven aanspoelen op de stranden van de Waddeneilanden en de Groninger en Friese kust. Meer samenwerking en kennisuitwisseling om de Wadden plasticvrij te krijgen is wenselijk. Daarom zet Rijkswaterstaat Noord-Nederland een Community Plasticvrije Wadden op, een breed netwerk van burgers, bedrijven en beheerders die voor dit doel samen optrekken. Rijkswaterstaat Noord-Nederland gaat een trekkersrol vervullen.

De community wil de kennis tussen actieve partijen beter ontsluiten, initiatieven meer waarderen. Daarnaast is er een groeiende behoefte om meer acties in te zetten op preventie en om de mogelijkheden van recyclen van het opgeruimde plastic afval te verkennen.

Directe samenwerkingsactie

Omdat het aangespoelde plastic mogelijk grote ecologische gevolgen heeft voor de kwetsbare Waddennatuur roepen Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) de hulp in van publiek/beheerders via www.waddenplastic.nl. Iedereen kan helpen om de vervuiling door het vele piepschuim en de fijne HDPE-plastickorrels in beeld te brengen.

Dit onderzoek sluit aan op het onderzoek dat Rijkswaterstaat start naar de ecologische effecten van de plasticvervuiling op de Waddenzee, als gevolg van de containerramp met de MSC Zoe. Bij dit onderzoek zijn vele partijen en onderzoekers in het Waddengebied betrokken, zoals de Waddenacademie, RUG, NIOZ en Wageningen Marine Research.