Almelo start proef met innovatieve detector in strijd tegen afvaldump

De dumping van afval en grofvuil is een grote ergernis voor veel inwoners van Almelo. Aan het Vincent van Goghplein plaatst de gemeente bij het milieueiland als proef een ‘Heterdaadje’. Wanneer iemand een zak naast de container plaatst, klinkt een luide toon en gaan rode lampen branden. Naast cameratoezicht is dit een van de middelen die Almelo inzet om afvaldump te voorkomen.

Illegaal afval dumpen is een probleem waar afgelopen jaren al op verschillende manieren door de gemeente op ingezet is. Wethouder Van Mierlo van afval: “We willen voorkomen dat die eerste zak naast een container geplaatst wordt, want dan is vaak het hek van de dam en volgt meer troep. We willen dat mensen echt gaan inzien hoe fout dit is. De buurt heeft last van rondslingerend afval en bovendien kost het de gemeente extra geld om de milieueilanden schoon te houden.”

Heterdaadje

De voor Nederland innovatieve techniek aan het Van Goghplein is in opdracht van de gemeente Almelo bedacht door gedragsbureau SUE. “Uitgangspunt is hoe we gewenst gedrag kunnen stimuleren”, geeft Van Mierlo aan. De techniek werkt heel intuïtief. Op het moment dat iemand afval naast de container plaatst, is voor zowel diegene als de mensen in de omgeving duidelijk dat er iets verkeerds gebeurt. “In beeld én geluid. Herstel je de fout door het afval ín de container te deponeren, dan gaat het licht weer uit en klinkt een positief geluidje.” Almelo schakelde productontwikkelaars en ontwerpers in die ervaring hebben met positieve gedragsbeïnvloeding. ANDC en 100%FAT kregen als opdracht mee dat het Heterdaadje vandalismebestendig moet zijn en gemakkelijk te verplaatsen. De techniek kan daardoor eventueel ook ingezet worden bij andere milieueilanden in de gemeente.

Cameratoezicht

Om de leefbaarheid en daarmee de openbare orde te handhaven is de gemeente in juni 2019 op verschillende locaties gestart met een proef met cameratoezicht bij milieueilanden en ondergrondse containers. Bij de Jumbo / Aldi aan de Bornerbroeksestraat installeerde de gemeente onlangs ook tijdelijk een vaste camera. De camera’s moeten voorkomen dat mensen afval dumpen. De camerabeelden gebruikt de gemeente om eventuele overtreders snel te herkennen. Daarnaast werkt de gemeente met een mobiele installatie, op telkens wisselende locaties. De gemeente evalueert op dit moment alle reeds ingezette middelen die afvaldump moeten tegengaan.

De gemeente betaalt de middelen, waaronder ook deze nieuwe techniek, volledig uit de bijdrage van het Afvalfonds Verpakkingen voor het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval.