Aanpak zwerfafval recreatiestranden rivieroevers succesvol

Zwerfafval is op veel plekken een probleem, en zeker op recreatiestranden langs de rivieren. Het zorgt voor vervuiling op de stranden en omringende natuur zelf, het belandt in de rivieren en uiteindelijk in zee. Het is in essentie het gedrag van recreanten dat je wilt aanpakken. Maar hoe? Stefan van der Wal van Rijkswaterstaat en Marcel Peters van de gemeente Nijmegen vertellen er meer over. 'Zet de gedragsbril op.'

Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat diverse pilots uitgevoerd om bronnen aan te pakken van (plastic)afval op rivieroevers. Denk aan afval dat ontstaat door de binnenvaart, op stadskades, bij bedrijven, bij riooloverstorten na hevige regelval, of afval dat verwaait vanuit bouwcontainers. Maar de grootste veroorzaker van afval op rivieroevers zijn de recreanten. RWS testte op vier pilotlocaties gedragsmaatregelen om zwerfafval van die doelgroep te verminderen: Kampen (IJssel), Wageningen (Nederrijn), Nijmegen (Waal) en Roermond (Maas). In deze gebieden hebben regionale diensten van Rijkswaterstaat samengewerkt met andere terreinbeheerders en -eigenaren zoals gemeenten en natuurbeheerders. En dit bleek succesvol.

Lees meer: Aanpak zwerfafval recreatiestranden rivieroevers succesvol - Kenniscentrum InfoMil

Roermond