Monitoring textiel

Het ministerie van IenW heeft in het beleidsprogramma circulair textiel doelen gesteld voor hergebruik, recycling en duurzaam materiaal in textiel. De door het ministerie gestelde doelen zijn:

  • Het aandeel gerecycled (post-consumer)/duurzaam materiaal in textielproducten is minstens 25 procent.
  • Minstens 30 procent van alle grondstoffen, materialen en producten die op de Nederlandse textielmarkt worden gebracht, wordt na inzameling – als direct hergebruik niet meer mogelijk is – gerecycled.
  • Minstens 10 procent van de textielproducten die op de Nederlandse markt worden gebracht, wordt na inzameling hergebruikt binnen Nederland.

In 2030 zijn we halverwege de transitie naar de circulaire economie. Dit houdt in dat:

  • in alle textielproducten die in Nederland op de markt worden gebracht 50 procent duurzaam materiaal verwerkt is. Van die 50 procent is minimaal is minimaal 30 procent recyclaat en 20 procent duurzaam materiaal;
  • 50 procent van de grondstoffen, materialen en producten die op de Nederlandse textielmarkt worden gebracht, wordt na inzameling – als direct hergebruik niet meer mogelijk is – gerecycled.
  • 15 procent van de textielproducten die op de Nederlandse markt worden gebracht, wordt na inzameling hergebruikt binnen Nederland.

Het streven is om de ecologische voetafdruk van de textielsector op het gebied van uitstoot, watergebruik, chemicaliën en microplastics te halveren.

Een volledig circulaire economie.

Het is belangrijk om bij te houden of we op de goede weg zitten om die doelen te behalen. Zo weten we waar we eventueel nog een tandje moeten bijzetten of aanvullende activiteiten moeten inzetten.

Wat monitoren we zoal?

  1. De doelen zoals die in het beleidsprogramma circulair textiel zijn opgenomen.
  2. Marktdata over textiel. Denk aan data als: Hoeveel komt er op de markt? Van welke materialen zijn de producten gemaakt? Zijn het gerecyclede materialen/producten? En: hoeveel wordt er afgedankt en wat gebeurt er vervolgens mee?

We monitoren textielproducten zoals consumentenkleding, bedrijfskleding en bed-, bad- en keukenlinnen. Producten als gordijnen, tapijten en schoenen worden niet gemonitord.

Kijk voor meer informatie op: monitoringsystematiek, nulmetingrapport (2018) en het laatste monitorrapport over 2020.

Hoe staan we ervoor?

De doelen uit het beleidsprogramma textiel en wat daarvan in 2018 is terechtgekomen. Zie meer via het online dashboard.

Via een online dashboard kun je meer zien hoe we er in Nederland voorstaan.

Wat missen we tot nu toe?

Sommige data zijn moeilijk te achterhalen. Zo weten we bijvoorbeeld wel hoeveel kleding er wordt afgedankt en hoe het wordt ingezameld en verwerkt. Maar we hebben minder gegevens over hoeveel kleding Nederlanders jaarlijks kopen. Het is lastig om aan die gegevens te komen omdat winkels hun in- en verkoop vaak bijhouden in stuks, maar dat afgedankt textiel doorgaans wordt gemeten in kilo’s. Dat maakt een vergelijking moeilijk. Met de UPV komt daar hopelijk verandering in.

Daarnaast is het moeilijk om na te gaan wat er met ingezameld en gesorteerd textiel gebeurt nadat het Nederland heeft verlaten. We werken er hard aan om ook hier beter inzicht te krijgen in de situatie.