Microplasticvezels uit kleding

Met steun van het ministerie IenW wil een diverse groep stakeholders de emissie van microplasticvezels uit kleding naar het milieu verminderen. Het gaat om stakeholders uit de kleding-, wasmachine- en wasmiddelenbranche, kennisinstituten, waterschappen en NGO’s. Met als doel: Diverse stakeholders uit deze keten zullen passende maatregelen nemen. Ieder op zijn eigen terrein, maar met dezelfde doelstelling.

Microplasticvezels uit kleding

Er wordt steeds meer bekend over microplastics in het milieu. Zo weten we dat synthetische kleding bijdraagt aan de uitstoot van microplastics, door productie, dragen, wassen en drogen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die bijdrage precies is. En belangrijker: We weten ook niet precies hoe we de bijdrage van kleding aan het microplasticsprobleem het beste aanpakken.

Met de gezamenlijke aanpak willen de stakeholders het volgende bereiken:

  • Het issue microplasticsvezels uit kleding is breed bekend bij consumenten en producenten;
  • Microplasticvezel-emissie uniform kunnen meten in de keten;
  • Netwerkpartners ondernemen – doelmatig en proportioneel - actie om emissie van microplasticvezels uit kleding te verminderen;
  • Nieuwe inzichten en uitdagingen op het gebied van microplastics uit kleding (kennisuitwisseling) bijhouden en daar op inspelen met best practices die gedeeld worden.

Lopende initiatieven: