Massabalans

Hoeveel textiel gooien mensen in Nederland jaarlijks weg? En wat gebeurt er met al dat afgedankte textiel? Om inzicht te krijgen in dit soort zaken stelde onderzoeksbureau FFact in opdracht van Rijkswaterstaat de massabalans textiel 2018 op.

Wat zamelen we in?

Het onderzoek dat in 2020 werd gepubliceerd, laat zien hoe Nederland er in 2018 voorstond.  In dat jaar gooiden Nederlandse huishoudens 305 miljoen kilo kleding, schoenen en linnen weg. Een hoeveelheid die neerkomt op 17,7 kilo per inwoner per jaar. In 2012 bedroeg dat textielafval nog ongeveer 255 kiloton. Een stijging van zo’n 20%. Dat betekent dat we met zijn allen flink meer kleding kopen, die korter gebruiken en sneller weer afdanken.

Het grootste deel van dit afgedankte textielafval (55%) eindigt bij het restafval en wordt daarmee verbrand. Gemeenten, textielinzamelaars en kringloopwinkels zamelen de rest (45%) gescheiden in met behulp van textielbakken en huis-aan-huiszakken. Maar ook halen ze afval op via scholen, kerken en sportverenigingen. Dit ingezamelde textiel wordt daarna gesorteerd. Hiervan is 53% procent geschikt voor hergebruik (tweedehands kleding) en 33% voor recycling (hergebruik materiaal).

Massabalans-textiel-afb-1
Massabalans 2018 voor het totaal van ingezameld en geïmporteerd textiel. Nederland dankt totaal 305,1 kton textiel af, 17,7 kg per inwoner

Hoe verwerken we textiel?

Van al het gescheiden ingezamelde textiel gaat 84% naar het buitenland. In Nederland zelf blijft slechts 16%. Tweedehandswinkels verkopen het grootste deel daarvan, de rest wordt bijvoorbeeld tot poetsdoeken versneden (recycling).

Het ministerie van IenW gebruikte de resultaten van deze massabalans als onderbouwing voor het beleidsprogramma circulair textiel. Daarnaast werd de massabalans gebruikt voor de jaarlijkse monitoring van het beleidsprogramma.

Massabalans-textiel-afb-2
Massabalans 2018 van in NL ingezameld textiel, gespecificeerd naar afzet

Textielafval bedrijven

Niet alleen inwoners maar ook bedrijven danken textiel af. Over die hoeveelheid afval was weinig bekend. Het gaat hier vooral om werkkleding of om linnengoed uit hotels en ziekenhuizen. Rijkswaterstaat wil meer inzicht krijgen in dit bedrijfsmatige textielafval. Daarom gaf het FFact de opdracht om ook een massabalans bedrijfsmatig textiel te maken. De resultaten van dit onderzoek kun je vinden in de massabalans van bedrijfsmatig textiel.

Massabalans 2020 voor het totaal van ingezameld bedrijfsmatig textiel, gecombineerd met de massabalans van huishoudelijk textiel voor 2018.

Vanuit de Tweede Kamer is inmiddels de vraag gekomen om de massabalans voor huishoudens te herhalen. Rijkswaterstaat bereidt dit verzoek voor en zal daar in 2023 een opdracht voor uitzetten.