Circulaire ambachtscentra: reparatie is de nieuwe norm!

Een circulair ambachtscentrum is een locatie of een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik.  Functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats worden gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

Waarom circulaire ambachtscentra?

Textiel is een belangrijke stroom voor kringloopwinkels, en daarmee voor circulaire ambachtscentra. Verschillende ambachtscentra hebben een textielsorteercentrum. Veel tweedehands kleding wordt verkocht in kringloopwinkels en naaiateliers kunnen kleding repareren of vermaken. We zien kansen om de rol van reparatie en textiel binnen de circulaire ambachtscentra te vergroten.

Wat doen we al binnen circulaire ambachtscentra?

  1. Uitvoeren van onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Hoe kijken mensen tegen tweedehands spullen aan?
  • Welke kansen zijn er voor mensen met een arbeidsbeperking?
  • Wat is het effect van een circulair ambachtscentrum?
  • Welke ervaringen hebben andere gemeenten?
  1. Kennis opbouwen door middel van het organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken rond actuele onderwerpen.
  2. Stimuleren van een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van een milieustraat, een kringloopwinkel en een reparatiewerkplaats. Binnen zo’n netwerk wisselen deelnemers kennis en ervaring uit en kunnen gemeenten en andere partijen startende circulaire ambachtscentra op weg helpen.

Wat willen we nog meer?

Kledingreparatie zou voor iedereen een vanzelfsprekende stap moeten zijn. Hierdoor wordt een directe bijdrage geleverd aan de levensduurverlenging van kleding. Oftewel: Kleding kapot, knoop eraf, gat in je broek of past een kledingstuk (net) niet meer? Dan is de eerste logische (en makkelijke!) stap om dit kledingstuk te laten repareren!

Daarom willen wij met diverse ambachtscentra onderzoeken welke rol zij hierbij zouden kunnen vervullen om reparatie voor de consument toegankelijk en eenvoudig te maken. In verschillende pilots willen we diverse opties verkennen. Een ambachtscentrum kan de reparatie verzorgen, een logistieke rol invullen of een belangrijke schakel zijn met al bestaande ondernemers zoals reparateurs of retailers in de buurt. In 2024 willen we dit project opstarten. Er is een rapport opgesteld over een eerste verkenning kleding en reparatie (pdf, 4 MB).

Meer informatie