Bedrijfseffectentoets UPV textiel

De afdeling Circulaire economie & Afval werkt samen met IenW aan het verduurzamen van de textielindustrie. Textiel is een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd waarbij veel grondstoffen worden verspild.

De UPV maakt producenten van textiel verantwoordelijk voor de inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking van hun producten. Dit moet zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling.

Het uitvoeren van de bedrijfseffectentoets is een belangrijke stap om te komen tot wetgeving die aansluit bij de praktijk, en te komen tot haalbare en uitvoerbare eisen voor producenten die onder de wetgeving zullen vallen.

Dit onderzoek moet leiden tot een adviesrapport waarin zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht wordt gegeven in de gevolgen van de invoering van de UPV-textiel voor producenten. Daarnaast heeft de UPV textiel indirecte gevolgen voor de inzamelaars, sorteerders en recyclers van textiel.

Download het Eindrapport bedrijfseffectentoets UPV textiel (pdf, 1.1 MB).