Websites over milieu en afval

Hier vindt u links naar milieusites en algemene afvalsites.

 • Aan de slag met de Omgevingswet
  Informeert over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen
 • Afval Online en archief
  Uitgeverij Noordhoek
 • Atlas Leefomgeving
  biedt informatie - als tekst, maar vooral ook in de vorm van kaarten - over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om milieuthema's die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid: o.a. luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid.
 • Compendium voor de leefomgeving
  het Nederlandse milieu in cijfers
 • Duurzaam Doen
  Op deze website vind je tips en inspiratie om duurzaam te doen. We willen nu en in de toekomst op een leefbare, gezonde en veilige manier in Nederland kunnen wonen en werken.
 • Horizon 2020 Environment and resources data hub (map)
  EASME helps to create a more competitive and resource-efficient European economy based on knowledge and innovation. Manages significant parts of COSME, LIFE, Horizon 2020 and EMFF, ensuring that actions funded by these programmes deliver results and provide the Commission with valuable input for its policy tasks
 • Inspectie Leefomgeving en Transport; afval
  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het beheer en de verwerking van afval. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Milieu Centraal over afval
  biedt praktische informatie waarmee consumenten iets aan milieuproblemen kunnen doen
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Rijksoverheid, onderwerp afval
 • Startpagina milieu
  portal; 'dochter' van Startpagina.nl
 • Steunpunt Economische Expertise (SEE)
  Adviseert over maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en andere economische vraagstukken. Hier vindt u de informatie die nodig is om economische analyses op te stellen voor de Rijksoverheid als het gaat om infrastructuur, gebiedsontwikkeling en milieu.
 • Toolkit Afvalcommunicatie
  van Stichting Milieunet
 • The Wasters Blog
  News and information in resource and waste management
 • Women of waste (WOW!)
  an ISWA Task Force created by women to advocate and spotlight women’s work and achievements in the solid waste management sector.