Websites over circulaire economie

Hier vindt u links naar een aantal websites over circulaire economie.
(Zie ook Websites over afvalpreventie).

 • Aan de slag met circulair ondernemen (RVO)
  Hoe ontwerpt u producten die langer meegaan? Hoe zorgt u ervoor dat ze beter gerepareerd kunnen worden? Hoe kunnen onderdelen een tweede leven krijgen? Wie circulair onderneemt, kijkt anders naar producten en grondstoffen.
 • Achtergronddocumenten over circulaire economie (LAP3)
 • Betonakkoord
  Het Betonakkoord biedt een interessante propositie voor de BV Nederland: kosteneffectief een significant positieve maatschappelijke impact realiseren door innovaties, kennis en de wil tot samenwerking.
 • CE in de GWW
  Voor Rijkswaterstaat is de circulaire economie een belangrijk thema, omdat wij als grote opdrachtgever in de bouw veel grondstoffen gebruiken, zoals beton, asfalt en grond. Daarom wil Rijkswaterstaat in 2030 circulair werken.
 • CirConnect
  Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen de krachten in dit kennisplatform en ontwikkelen samen nieuwe kennis.
 • Circulair bouwen (RVO)
  Wilt u aan de slag met circulair bouwen? Deze pagina geeft een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden (verdienmodellen, inkopen en aanbesteden, netwerken en de wet- en regelgeving).
 • Ik wil Circulair Inkopen
  Of je nu nog niet weet wat circulair inkopen is of er al wat verder mee bent - het is en blijft een uitdaging. Deze website helpt je op basis van jouw rol de volgende stappen te zetten. Een voordeel voor je organisatie én onze aarde.
 • de Circulaire bouweconomie
  De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050.
 • Circulaire economie (MVO Nederland)
  Onze missie is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.
 • Circulaire economie (RIVM)
  Hoe gaan we om met risicovolle stoffen in de grondstofkringloop? Welke rol speelt biomassa als hernieuwbare grondstof? En hoe meten we onze voortgang op weg naar 2050?
 • Circulaire economie (RVO)
  Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Ondernemers en gemeenten vinden hier de informatie die hen op weg helpt en ondersteunt.
 • Circulaire Economie (Rijksoverheid)
  Het programma Circulaire Economie is een rijksbreed programma. In het programma wordt nauw samengewerkt met collega’s rijksbreed en vertegenwoordigers uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
 • Circulaire Maakindustrie
  Deze website is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. In een Circulaire Maakindustrie worden producten en onderdelen niet weggegooid of laagwaardig gerecycled maar, na controle en bewerking, opnieuw hoogwaardig ingezet.
 • Circulair viaduct (Rijkswaterstaat)
  Sinds de SBIR-oproep in 2020 zijn de innovatieve ideeën voor circulaire viaducten in een stroomversnelling geraakt. Op deze site delen we met u de haalbaarheidsonderzoeken samen met alle kennis die we tijdens het proces opdoen.
 • Circular Cities Declaration
  Cities are showing leadership in their role to decouple economic growth from resource use.
 • Circular Economy (Ellen MacArthur Foundation)
  The Ellen MacArthur Foundation believes that the circular economy provides a coherent framework for systems level re-design and as such offers us an opportunity to harness innovation and creativity to enable a positive, restorative economy. Here you will find a series of articles to help familiarise yourself with the circular economy model, its principles, related schools of thought, and an overview of circular economy news from around the world.
 • Circular Economy Club (CEC)
  The non-profit arm of the Circular Economy Institute (CEI). CEC is the international network of the circular economy field, including professionals and organizations with CEC local clubs around the world.
 • Circular economy industry platform
  The platform is a web tool managed by BusinessEurope and its national members that contributes to the EU’s agenda on circular economy.
 • Circular Startup Index
  The circular startups in our library are selected for demonstrating one or more principles of the circular economy.
 • Circulariteit in de bouw
  Circulair bouwen: het Planbureau voor de Leefomgeving brengt negen verhalen in beeld en woord.
 • CircuLaw
  Regelgeving voor een circulaire economie - laat zien hoe je met bestaande juridische instrumenten de circulaire economie kan versnellen.
 • Cradle-to-cradle
  Het Cradle to Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'.
 • Duurzame infrastructuur
  Duurzaamheid is een integraal onderdeel in onze water- en wegenbouwprojecten. We streven ernaar om emissieloos te werken en circulair te bouwen.
 • European Circular Economy Stakeholder Platform (Europese Commissie)
  The European Circular Economy Stakeholder Platform will be a "network of networks" going beyond sectorial activities and highlighting cross-sector opportunities and challenges. The Platform will be a hub gathering knowledge on circular economy and a place for dialogue between stakeholders.
 • Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER)
  Het Nederlandse kabinet wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben gerealiseerd en heeft het PBL gevraagd om over de voortgang te rapporteren.
 • Kenniskaart circulaire economie
  Overzicht van de beschikbare kennis over de circulaire economie.
 • Kennisplatform Circulaire Economie voor decentrale overheden
 • Nederland circulair! (Versnellingshuis)
  Werken aan een circulaire economie: inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van circulair ondernemerschap.
 • the Netherlands Circular Hotspot
  The Netherlands is spearheading a movement towards a more circular economy and has become a 'living lab' that provides the rest of the world with examples to learn from.
 • Reloop
  a broad platform of like-minded interests that share a common vision for a circular economy (a system where resources remain resources).
 • Servicepunt Circulair
  Dé startpagina voor huishoudens en bedrijven die werk willen maken van een circulaire samenleving.
 • Thema Grondstofketens (CE Delft)
  CE Delft analyseert de milieueffecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpt om deze milieubelasting stap voor stap te verlagen.
 • Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT-projecten (Rijkswaterstaat)
  Het doel van de handreiking is dat circulaire (ontwerp)principes een integraal onderdeel worden van het ontwerpproces en de besluitvorming in RWS-processen.
 • Versnellingshuis CE
  Circulair ondernemen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien. Precies daarom is er Het Versnellingshuis.
 • de Verschilmakers
  Kennisplatform voor en door decentrale overheden, biedt circulaire praktijkverhalen en praktische handvatten voor de toekomstbestendige professional
 • Waarom een circulaire economie?
  Themasite Planbureau voor de Leefomgeving.
 • Wegwijzer Circulair Inkopen
  De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt u op weg om circulariteit (het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen en componenten) te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten
 • Wegwijzer circulaire economie en afval
  Beknopte informatie die jouw regio verder kan helpen richting circulair.