Websites over circulaire economie

Hier vindt u links naar een aantal websites over circulaire economie.
(Zie ook Websites over afvalpreventie).

 • Achtergronddocumenten over circulaire economie (LAP3)
 • Betonakkoord
  Het Betonakkoord biedt een interessante propositie voor de BV Nederland: kosteneffectief een significant positieve maatschappelijke impact realiseren door innovaties, kennis en de wil tot samenwerking
 • de Circulaire bouweconomie
  De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050
 • Circulair bouwen (RVO)
  Wilt u aan de slag met circulair bouwen? Deze pagina geeft een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden (verdienmodellen, inkopen en aanbesteden, netwerken en de wet- en regelgeving)
 • Circulaire Economie (rijksoverheid)
  Het programma Circulaire Economie is een rijksbreed programma. In het programma wordt nauw samengewerkt met collega’s rijksbreed en vertegenwoordigers uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
 • Circulaire economie (RVO)
  Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Ondernemers en gemeenten vinden hier de informatie die hen op weg helpt en ondersteunt
 • Circulaire economie (MVO Nederland)
  Onze missie is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten
 • Circulaire economie (RIVM)
  Hoe gaan we om met risicovolle stoffen in de grondstofkringloop? Welke rol speelt biomassa als hernieuwbare grondstof? En hoe meten we onze voortgang op weg naar 2050?
 • Circular Cities Declaration
  Cities are showing leadership in their role to decouple economic growth from resource use
 • Circular Economy (Ellen MacArthur Foundation)
  The Ellen MacArthur Foundation believes that the circular economy provides a coherent framework for systems level re-design and as such offers us an opportunity to harness innovation and creativity to enable a positive, restorative economy. Here you will find a series of articles to help familiarise yourself with the circular economy model, its principles, related schools of thought, and an overview of circular economy news from around the world
 • Circulaire economie in de praktijk
  blog over de circulaire economie, het nieuwe economische model waarover iedereen praat. Waarom? Omdat het perspectieven biedt. Wat er mis is met de bestaande economie? Klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Hoe keren we het tij? Door circulair te leren denken
 • Circulaire Maakindustrie
  Deze website is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. In een Circulaire Maakindustrie worden producten en onderdelen niet weggegooid of laagwaardig gerecycled maar, na controle en bewerking, opnieuw hoogwaardig ingezet
 • Circulair viaduct
  Rijkswaterstaat bouwde samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland
 • Circular economy industry platform
  The platform is a web tool managed by BusinessEurope and its national members that contributes to the EU’s agenda on circular economy
 • Cradle-to-cradle
  Het Cradle to Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'
 • European Circular Economy Stakeholder Platform (Europese Commissie)
  The European Circular Economy Stakeholder Platform will be a "network of networks" going beyond sectorial activities and highlighting cross-sector opportunities and challenges. The Platform will be a hub gathering knowledge on circular economy and a place for dialogue between stakeholders
 • Kenniskaart circulaire economie
  Overzicht van de beschikbare kennis over de circulaire economie
 • Nederland circulair!
  Werken aan een circulaire economie: inspiratie, tools en middelen én netwerk op het gebied van circulair ondernemerschap
 • the Netherlands Circular Hotspot
  The Netherlands is spearheading a movement towards a more circular economy and has become a 'living lab' that provides the rest of the world with examples to learn from
 • Reloop
  a broad platform of like-minded interests that share a common vision for a circular economy (a system where resources remain resources)
 • Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT-projecten (Rijkswaterstaat)
  Het doel van de handreiking is dat circulaire (ontwerp)principes een integraal onderdeel worden van het ontwerpproces en de besluitvorming in RWS-processen
 • Versnellingshuis CE
  Bij het Versnellingshuis: Nederland circulair! vind je de juiste experts, kennis, een netwerk en inspiratie om zelf, of met hulp aan de slag te gaan.
 • Verduurzaming beton
  Resultaten verduurzamingsonderzoek op een rijtje; Van nulmeting naar handelingsperpectieven; Update 2016 én Engelse samenvatting
 • Waarom een circulaire economie?
  Themasite Planbureau voor de Leefomgeving
 • Wegwijzer Circulair Inkopen
  De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt u op weg om circulariteit (het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen en componenten) te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.