Websites over afval voor gemeenten

In dit gedeelte van het afvalportal vindt u algemene links op het gebied van afval waar gemeenten belang bij kunnen hebben.

 • Association of Cities and Regions for Recycling (ACR+)
  Is an international network of around 90 members who share the aim of promoting sustainable resource consumption and waste management through prevention at source, reuse and recycling
 • Benchmark Huishoudelijk Afval
  Het stimuleren van preventie en afvalscheiding om de hoeveelheid restafval tot het minimum te beperken is een belangrijke ambitie van het huidige afvalbeleid. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je de kosten beheersbaar?
 • CEMR
  Council of European Municipalities and Regions
 • Duurzame Bedrijfsvoering voor en door overheden
  Iedere organisatie moet keuzes maken over de invulling van haar interne duurzaamheidsbeleid en activiteiten. Deze website geeft u daarvoor handvatten
 • Europa Decentraal
  Bekijk het thema Circulaire Economie of zoek naar 'afval'
 • Expertpool MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) (RVO)
  Wilt u als decentrale overheid duurzaam, biobased en circulair inkopen? Ga nu aan de slag en vraag advies aan bij de Expertpool MVI
 • IMPEL
  The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) is an informal Network of the environmental authorities of the Member States, acceding and candidate countries of the European Union and Norway
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  De koepelorganisatie van de twaalf provincies
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - MVI (Duurzaam inkopen) (PIANOo)
  alle informatie die u nodig heeft om duurzaam in te kopen: praktische informatie en actuele ontwikkelingen op het gebied van MVI. Relevante productinformatie vindt u bij productgroepen
 • MVI Webtool
  Als inkoper kunt u in deze tool eenvoudig de voor u relevante criteria selecteren
 • Municipal Waste Europe
  the European association representing municipalities responsible for waste management and their publicly owned waste management companies, promoting public responsibility for waste management as a service of general interest
 • Omgekeerd inzamelen voor professionals
  De gemeente Arnhem deelt haar ervaringen met afvalbeleidsmedewerkers en afvalinzamelaars
 • Omgevingsvergunning/Wabo (Kenniscentrum InfoMil)
  Ondersteunt gemeentelijke en provinciale projectleiders bij de implementatie van de omgevingsvergunning in hun organisatie
 • Openbaarheid (Kenniscentrum InfoMil)
  Biedt relevante documenten over het onderwerp Aarhus voor overheden. Naast een 'spoorboekje' vindt u hier ook een handreiking waarmee u voor uw eigen organisatie kunt nagaan welke zaken u geregeld moet hebben en hoe dat zou kunnen
 • Overheid.nl
  De wegwijzer naar informatie van de Nederlandse overheid op internet
 • Regions for Recycling
  a 3-year European project (2012-2014) aiming to enable its partners to improve their recycling performance through consistent comparisons and an exchange of good practices
 • VNG beleidsveld afval
 • VNG beleidsveld milieu en mobiliteit.