Websites over afval voor gemeenten

In dit gedeelte van het afvalportal vindt u algemene links op het gebied van afval en milieu waar gemeenten belang bij kunnen hebben.

 • Aan de slag met de Omgevingswet
  Uitleg voor overheden over wet- en regelgeving om de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet te implementeren
 • Association of Cities and Regions for Recycling (ACR+)
  Is an international network of around 90 members who share the aim of promoting sustainable resource consumption and waste management through prevention at source, reuse and recycling
 • Benchmark Huishoudelijk Afval
  Gemeenten en publieke organisaties vergelijken hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en worden geprikkeld om te leren van elkaar
 • Circular Cities Declaration
  Cities are showing leadership in their role to decouple economic growth from resource use
 • CityLoops
  project brings together seven European cities – Apeldoorn, Bodø, Mikkeli, Porto, Seville, Høje-Taastrup and Roskilde - to pilot a series of demonstration actions to close the loop of two of the most important waste streams in Europe: Construction and Demolition Waste, and Bio-waste. Their ultimate aim is to become circular cities in which no resource goes to waste, driving the transition to the circular economy.
 • Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 
  represents the interests of Europe's local and regional governments and their associations in more than 40 countries. It promotes citizenship and exchange between elected representatives.
 • Europa Decentraal
  Bekijk het thema Circulaire Economie of zoek naar 'afval'
 • IMPEL
  The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) is an informal Network of the environmental authorities of the Member States, acceding and candidate countries of the European Union and Norway
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  De koepelorganisatie van de twaalf provincies
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - MVI (Duurzaam inkopen) (PIANOo)
  alle informatie die u nodig heeft om duurzaam in te kopen: praktische informatie en actuele ontwikkelingen op het gebied van MVI. Relevante productinformatie vindt u bij productgroepen
 • MVI Webtool
  Als inkoper kunt u in deze tool eenvoudig de voor u relevante criteria selecteren
 • Municipal Waste Europe
  the European association representing municipalities responsible for waste management and their publicly owned waste management companies, promoting public responsibility for waste management as a service of general interest
 • Omgevingsvergunning/Wabo (Kenniscentrum InfoMil)
  Ondersteunt gemeentelijke en provinciale projectleiders bij de implementatie van de omgevingsvergunning in hun organisatie
 • Openbaarheid (Kenniscentrum InfoMil)
  Biedt relevante documenten over het onderwerp Aarhus voor overheden. Naast een 'spoorboekje' vindt u hier ook een handreiking waarmee u voor uw eigen organisatie kunt nagaan welke zaken u geregeld moet hebben en hoe dat zou kunnen
 • Overheid.nl
  De wegwijzer naar informatie van de Nederlandse overheid op internet
 • de Verschilmakers (een samenwerking van VNG, IPO, de UvW en Circularities)
  Kennisplatform voor en door decentrale overheden, biedt circulaire praktijkverhalen en praktische handvatten voor de toekomstbestendige professional.
 • VNG onderwerp afval
 • VNG beleidsveld milieu en mobiliteit
 • Zero Waste Cities
  The Zero Waste Cities approach is a continuous effort to phase out waste – not by burning or landfilling it – but instead by creating and implementing systems that do not generate waste in the first place.