Websites over afvalwet- en regelgeving

Hier vindt u links over wet- en regelgeving en handhaving op het gebied van afval en milieu.

 • Activiteitenbesluit Internet Module
  Door vragen over uw situatie te beantwoorden, krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit, die voor uw bedrijf van belang zijn. Ook wordt een toelichting opgesteld en krijgt u een checklist waarmee u kunt controleren of uw bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoet
 • Afvalwetgeving op site Europese Commissie
  Informatie in het Engels over afvalwetgeving op de website van de Europese Commissie
 • Douane
  Informatie over o.m. accijnsverplichting voor afvalverwerkende inrichtingen
 • Eur-Lex
  De toegang tot het recht van de Europese Unie. Hier vindt u het Publicatieblad van de Europese Unie
 • EVOA op Rijksoverheid/IenW:
  Brochure Overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (pdf, 55 kB)
 • Handboek implementatie milieubeleid
  Implementatie van Europees milieubeleid in de Nederlandse wetgeving
 • IMPEL (Europese Commissie)
  European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) is an informal Network of the environmental authorities of the Member States, acceding and candidate countries of the European Union and Norway
 • Implementation of waste legislation (Europese Commissie)
  Informatie in het Engels over de implementatie van afvalwetgeving
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (afval)
  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het beheer en de verwerking van afval. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Inspectieloket Afval
  Op deze website vindt u relevante en interessante informatie over het project Frontoffice Afval. Doel van het project is het verhogen van de kwaliteit van het toezicht en het verlagen van de toezichtslasten van afvalbedrijven
 • Inspectieview Milieu (Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving)
  PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG. Inspectieview Milieu is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen
 • LOM Handhavingsportaal
  Landelijk Overleg Milieuhandhaving. Hier vindt de handhaver van de leefomgeving het laatste nieuws en alle links naar interessante praktijkvoorbeelden, wetgeving, publicaties en opleidingen
 • Officiële bekendmakingen
  Op deze site vindt u de officiële publicaties uit de Staatscourant en het Staatsblad
 • eOverheid voor burgers
  Met behulp van de zoekdienst is het mogelijk om door wettelijke gegevens van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk te zoeken
 • Rechtspraak.nl
  De internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via het menu heeft u direct toegang tot de sites van de Raad voor de rechtspraak, alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, andere bijzondere colleges. U kunt zoeken in de jurisprudentie
 • Ruimte in Regels voor Groene Groei
  Een programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat om innovatieve investeringen mogelijk te maken
 • TAIEX - Environmental Implementation Review Peer 2 Peer
  a tool to improve implementation of EU environmental law and policy. It aims to address the causes of implementation gaps and try to find solutions before problems become urgent
 • Verantwoordingsdag
  Op de derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën en de behaalde beleidsresultaten
 • Videnet
  Vide is de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren
 • Waste legislation (Eionet)
  The fact sheets present information on the legislative waste framework and waste management plans for each country.