Circulaire ambachtscentra

Circulaire ambachtscentra zijn combinaties van milieustraten, kringloopwinkels, Repair Café’s, onderwijsinstellingen en werkplaatsen. Door hergebruik en reparatie krijgen zoveel mogelijk producten hier een tweede leven. Tegelijkertijd zijn het plekken waar mensen werk vinden, een ambacht leren of spullen kunnen repareren. Rijkswaterstaat helpt gemeenten bij het opzetten van dergelijke circulaire ambachtscentra. Om dit soort ambachtscentra goed en efficiënt te laten werken, is een landelijk dekkend netwerk belangrijk.

Waarom circulaire ambachtscentra?

De overheid wil hergebruik stimuleren door kringloop- en weggeefwinkels te moderniseren tot circulaire ambachtscentra en daarmee de repareercultuur te versterken. Circulaire ambachtscentra vormen zelfs een van de icoonprojecten van het Rijk met als doel: een landelijk dekkend netwerk in 2030 van milieustraten, kringloopwinkels en ambachten die hergebruik en levensduurverlenging stimuleren. Binnen dit netwerk worden dit soort ambachtscentra steeds verder opgeschaald en gefinancierd.

Wat doen we?

Rijkswaterstaat helpt gemeenten bij het opzetten van circulaire ambachtscentra onder meer door:

1. Het verrichten van verschillende onderzoeken die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van circulaire ambachtscentra. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe kijken mensen tegen tweedehands spullen aan?
  • Welke kansen zijn er voor mensen met een arbeidsbeperking?
  • Wat is het effect van een circulair ambachtscentrum?
  • Welke ervaringen hebben andere gemeenten?

2. Kennis opbouwen door middel van een kennisnetwerk. Binnen zo’n netwerk kunnen deelnemers kennis en ervaring uitwisselen en kunnen gemeenten en andere partijen startende circulaire ambachtscentra op weg helpen.

3. Stimuleren van een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van een milieustraat, een kringloopwinkel en een reparatiewerkplaats. Door hun werkzaamheden te bundelen kun je onnodige stort of verbranding voorkomen waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven. Hiermee stimuleer je als gemeente hergebruik, reparatie en behoud van waarde. Wil je meer weten? Kijk dan bij Circulaire ambachtscentra.