Kennisplatform Circulair Ontwerpen van start

CIRCONNECT versnelt de transitie naar een circulaire economie.

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen de krachten in het nieuwe kennisplatform CIRCONNECT. Zij maken bestaande kennis en ervaringen op het gebied van circulair ontwerpen breed toegankelijk en ontwikkelen samen nieuwe kennis.

Toenemende grondstoffenschaarste en groeiende uitdagingen rondom afval, stikstof en CO2-uitstoot, maken de transitie naar een circulaire economie urgent. In een circulaire economie draait alles om waardebehoud. Om dat te bereiken is het nodig om producten – van telefoons tot viaducten – vanaf het begin circulair te ontwerpen. Zo kunnen ze eenvoudig gedeeld, hergebruikt, gerepareerd, ge-remanufactured of uiteindelijk gerecycled worden.

CIRCONNECT: Inspireren, verbinden en katalyseren

Op dinsdag 29 maart 2022 kwamen vijftien partijen bij elkaar voor de officiële start van CIRCONNECT. TU Delft / Industrial Design Engineering, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool, Rijkswaterstaat, TNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, CBM, Midpoint Brabant, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Federatie NRK, Versnellingshuis Nederland Circulair, Oost NL, NICE, Provincie Overijssel en CIRCO onderstrepen gezamenlijk de ambitie van CIRCONNECT:

“Wij bundelen onze krachten om onze gezamenlijke kennis van circular design continu met elkaar te delen, te verrijken en actief te distribueren. Met deze kennis kunnen bedrijven en ontwerpers hun producten en businessmodel herontwerpen. Overheid en onderzoeksinstellingen worden hiermee bovendien gevoed om de randvoorwaarden voor de transitie te optimaliseren.”

Om deze ambitie waar te maken, ontwikkelen de partijen in 2022 een online platform, kennis-events en diverse andere kennis-proposities. De kennis wordt steeds concreet toegespitst op specifieke branches en doelgroepen. De vijftien deelnemende partijen nemen nu het voortouw in de ontwikkeling van CIRCONNECT als inspirerend, verbindend en katalyserend knooppunt in een netwerk van samenwerkende organisaties.

Circulair ontwerp als motor voor grondstoffentransitie

In 2050 moet de Nederlandse economie getransformeerd zijn van het huidige lineaire model naar een duurzaam circulair systeem. In een circulaire economie behouden producten langer hun waarde en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Circular design is hiervoor de motor. Tenslotte wordt een groot deel van de milieu-impact van een eindproduct al bepaald in de ontwerpfase. Een duurzame economie ontstaat alleen door al tijdens het ontwerp na te denken over waardebehoud en het terugwinnen van grondstoffen.

In de afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Om in 2050 volledig circulair te zijn, is het essentieel dat deze kennis en ervaring beschikbaar zijn voor een breed publiek. CIRCONNECT brengt de ervaringen vanuit verschillende disciplines samen om deze te ontsluiten voor ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoek en onderwijs.

Betrokkenheid Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat pleit al jaren voor een kennisplatform op het gebied van circulair ontwerp en is verheugd om als partner van CIRCONNECT samen met andere partijen te zorgen dat de kennis en ervaring op het gebied van circulair ontwerpen breed beschikbaar en toegankelijk wordt. Wij zullen in 2022 werken aan twee kennisproposities:

  • De kenniskaart circulair ontwerp, die inzicht biedt welke opleidingen en trainingen er in Nederland zijn op het gebied van circulair ontwerpen. Met daarnaast een analyse of er blinde vlekken zijn in het huidige aanbod.
  • Beleid en toekomstige regels voor productdesign (Ecodesign Sustainable Product Regulation).

Meer weten?

Wil je aan de slag met circulair ontwerp bekijk dan onze website circulair ontwerp. Wil je in contact komen met CIRCONNECT, mail dan naar info@circonnect.org.