Transitieagenda Kunststoffen

Visie

De Transitieagenda Kunststoffen vloeit voor uit het rijksbrede programma Nederland circulair 2050. Dit programma richt zich op een 100% circulaire economie in 2050. In de Transitieagenda Kunststoffen heeft het Transitieteam Kunststoffen een visie uitgewerkt om de transitie naar een circulaire kunststofketen te versnellen. Centrale ingrediënten zijn:

  • preventie van onnodig materiaalgebruik en lekkage van kunststoffen in het milieu;
  • meer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen;
  • betere gebruikskwaliteit en meer milieurendement van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen;
  • strategische samenwerking.
Link naar pagina over Transitieagenda kunststoffen

Uitvoering

Voor de uitvoering van de agenda heeft het Transitieteam actieplannen opgesteld. Deze gaan over vier concrete onderwerpen:

  1. biobased kunststoffen;
  2. meer en betere sortering;
  3. toepassen van recyclaat;
  4. chemische recycling;
  5. plastic pact Nederland;
  6. microplastics.

Transitieagenda Kunststoffen

Rijkswaterstaat ondersteunt het Transitieteam Kunststoffen als secretaris en is aanspreekpunt voor de ondertekenaars. Daarnaast bewaken we samen met de voorzitter de voortgang.

Meer informatie over de speerpunten en activiteiten: