Kunststof in het Landelijk Afvalbeheerplan

LAP3

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) beschrijft het Nederlandse afvalbeleid. Het wordt de komende jaren opgevolgd door een Circulair materialenplan.

Sectorplan kunststof en rubber

Voor sommige specifieke materialen is het afvalbeleid specifiek uitgewerkt in een zogenaamd sectorplan. Sectorplan 11 van LAP3 beschrijft dit voor kunststof en rubber. In dit plan is onder meer de minimumstandaard voor afvalverwerking van diverse typen kunststof en rubber opgenomen. Het gaat dan onder meer om gescheiden ingezameld kunststofafval van land of water en kunststofafval dat ontstaat bij slopen, demonteren, scheiden en sorteren.

Link naar pagina over sectorplan kunststof in het LAP