Afvalstof en grondstof

Kunststof als afvalstof en als grondstof

In een circulaire economie gaan we slim om met kunststoffen. Door programma’s als VANG (Van Afval Naar Grondstof) ondersteunen we gemeenten, bedrijven en organisaties met kennis over recycling en het voorkomen van kunststofafval.

Link naar pagina over kunststof als afvalstof en als grondstof

VANG - Huishoudelijk afval

Het programma VANG - Huishoudelijk afval (VANG-HHA) helpt gemeenten de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee hebben zij veel invloed op het realiseren van meer afvalscheiding en minder restafval. Dat kan bijvoorbeeld door slimme beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen. Of door effectieve voorlichting aan burgers.

VANG-HHA ondersteunt hierbij met voorlichting, advies en inspiratie. Heeft uw gemeente hulp nodig bij de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval?

VANG Buitenshuis

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) met het verminderen van afval en een circulaire bedrijfsvoering. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

VANG Buitenshuis ondersteunt bedrijven en organisaties hierbij, bijvoorbeeld met handige hulpmiddelen, goede voorbeelden en een kennisbibliotheek. Wilt u ook aan de slag met een circulaire bedrijfsvoering?