Voorbeeldcase: Hybride circulair wandsysteem

De verduurzaming van de bouw: een hot topic.

Momenteel wordt wereldwijd 40% van de grondstoffen verbruikt in de bouw. Ook komt er in Nederland jaarlijks 23 miljoen ton afval vrij uit de bouw- en sloopsector. Dat is bijna twee keer zoveel als het afval van alle huishoudens in Nederland. Gelukkig zijn er ook bedrijven die het anders aan willen pakken!

Een oplossing: circulair wandsysteem

Knauf heeft een nieuw circulair wandsysteem, waarin oude materialen uit de bouw worden hergebruikt. De wanden worden gebruikt om een grotere ruimte op te delen in verschillende kleinere ruimtes. Dit is een samenwerking van Knauf met New Horizon.

Hoe werkt het?

New Horizon stript oude gebouwen en zoekt nieuwe toepassingen voor de geoogste materialen, zoals in het Knauf wandsysteem. Oude gipsplaten worden uit de gestripte gebouwen gezaagd en hergebruikt in een nieuwe wand.

Het ontwerp

 • Op maat gemaakt: New Horizon oogst de gipswanden uit de gebouwen en brengt deze naar een zagerij. Daar worden ze op maat gezaagd voor hergebruik in het circulaire wandsysteem.
 • Opbouw van het wandsysteem: het is opgebouwd uit metalen staanders met  isolatiemateriaal, waarop de hergebruikte gipsplaten worden gemonteerd. Vervolgens wordt de wand afgewerkt met nieuwe
  gipsplaten. De circulaire wand is vrijwel identiek aan de oude wand. Het enige verschil is dat de hergebruikte platen horizontaal worden gemonteerd in plaats van verticaal. De afmetingen van de hergebruikte platen zijn namelijk kleiner, omdat ze uit een gebouw zijn gezaagd.

De keten

 • Hergebruik in de bouw: door hergebruik in het wandsysteem komt er minder afval vrij uit de bouw. Daarnaast zijn er voor de circulaire wand minder nieuwe grondstoffen nodig. Dit betekent dan ook dat het circulaire wandsysteem een 25% lagere milieu-impact heeft.
 • Kwaliteitscontrole: dit is belangrijk bij hergebruik. Voor het oogsten neemt New Horizon de kwaliteit van de wanden in het gebouw op en gaan ze  na volgens welke normering de gipsplaten zijn geproduceerd en of ze voldoen aan de gevraagde kwaliteitseisen. Knauf waarborgt de prestatie van het wandsysteem na montage. Platen met schroeven kunnen bijvoorbeeld niet opnieuw gebruikt worden, omdat dit ten koste gaat van de akoestiek en brandveiligheid.
 • Vraag en aanbod: de toevoer van materialen voor het circulaire wandsysteem is niet constant en afhankelijk van de projecten van New Horizon. Dit zorgt nu soms nog voor een verschil tussen vraag en aanbod.

In slechts 100 dagen kwamen Knauf en New Horizon van idee tot product.

Volgens hen moeten partijen die circulair aan de slag willen vooral DOEN! Het hoeft niet in één keer 100% circulair, je moet gewoon beginnen.

Het verdienmodel

 • Haalbare business case: dit was het uitgangspunt van het project, met een eindproduct dat niet duurder is dan het conventionele systeem. En hetzelfde presteert op brandveiligheid en akoestiek. Dit is gelukt, maar op dit moment is het vooral een uitdaging om het oogsten van de wanden uit
  oude gebouwen rendabel te maken.
 • Identieke productspecificaties: identiek aan de oude wand. Dit betekent dat bouwplannen die er al lagen alsnog het nieuwe systeem konden implementeren. Met als resultaat direct een grote interesse in het product. Compatibiliteit was dus een voordeel.