Rapport Circular by Design

Consumenten en de lineaire of de circulaire economie

Het Europese Milieu Agentschap heeft in haar rapport Circular by design aandacht besteed aan het perspectief van consumenten. De verschillen tussen een lineaire en circulaire economie zijn in onderstaand schema samengevat.

Mechanismes in het lineaire systeem

Mechanismes in een circulair systeem

Marketing duwt consumptie

Consumenten willen nieuwe producten die gelijke tred houden met mode en technologische ontwikkelingen. Consumenten stemmen hun behoeften af op het beschikbare productaanbod.

Klanttevredenheid belangrijke drijfveer voor consumptie

In een servicerelatie met een bedrijf wordt de klantervaring sterker teruggekoppeld naar de serviceprovider, waardoor de consument zich bewuster wordt van hun werkelijke behoeften. In andere gevallen worden consumenten prosumenten die de producten en diensten die ze nodig hebben co-creëren of coproduceren.

Internationale mogelijkheden voor kostenreductie

Consumenten zoeken de goedkoopste versie van een product op internationale markten, mogelijk gemaakt door e-commerce

Local-first houding

Toegankelijkheid tot de dienstverlener maakt deel uit van de service-ervaring, wat leidt tot nabijheid als keuzecriterium voor de klant.

Eigendom is de norm

Het bezitten van een product wordt beschouwd als de normale manier om aan behoeften te voldoen. In de loop van de tijd worden eerdere luxeproducten handelsgoederen vanwege dalende productiekosten. Afgezien van de wettelijke garantie, wordt productreparatie als te duur beschouwd in vergelijking met het kopen van een nieuw product. Doe-het-zelfreparatie wordt als te moeilijk beschouwd vanwege het complexe en beschermende productontwerp.

Toegankelijkheid is de norm

Het vervullen van behoeften wordt in de eerste plaats gedreven door de toegankelijkheid van een product en de voldoening die het gebruik ervan biedt. Verschillende consumentensegmenten hebben toegang tot producten van hun keuze via diensten op maat of door producten te delen, bijvoorbeeld in peer-to-peer-netwerken. Serviceovereenkomsten vormen een stimulans voor productzorg.

Lage/geen restwaarde van producten

Afgedankte producten (kapot of verouderd) worden beschouwd als een last, die zo goedkoop mogelijk moet worden verwijderd – door verkoop op de tweedehandsmarkt, thuisopslag, of via gereguleerde afvalverwerkingssystemen of illegale verbranding of dumping.

Ingebouwde incentives voor einde gebruik

Als producten deel uitmaken van een dienst, zijn er prikkels om ze na gebruik terug te geven aan de aanbieder, het vermijden van voorraden verouderde producten in huishoudens of illegale dumping.