UPV textiel vanaf 1 juli: meldingsplicht voor producenten

Op 1 juli 2023 treedt de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in werking. Dit betekent dat producenten verantwoordelijk worden voor de producten die zij op de markt brengen tot en met de afvalfase. Deze inspanning is nodig om met elkaar te zorgen dat we textiel langer gaan gebruiken en meer gaan recyclen. Let op: u bent voor deze regeling een producent als uw bedrijf het textiel voor de eerste keer op de Nederlandse markt aanbiedt. Ben ik een producent? Lees het op de pagina UPV textiel.

De feiten op een rij

Bent u een importeur, fabrikant of buitenlandse aanbieder van kleding en/of huishoudtextiel?

Dan heeft u vanaf 1 juli 2023 verplichtingen:

  • U moet zich melden tussen 1 juli en 12 augustus 2023
  • U moet vanaf 2025 aan een aantal doelstellingen voldoen
  • U kunt hier individueel of collectief uitvoering aan geven
  • U moet vanaf 2024 elk jaar verslag doen van hoe u in het voorgaande jaar aan de verplichtingen heeft voldaan

Meer over de verplichtingen leest u op de pagina UPV textiel.

Meer en beter verwerken van afgedankt textiel

Waarom deze nieuwe regels? De uitdaging ligt in het meer hergebruiken en beter recyclen van textiel. Met als doel: (werk)kleding en huishoudtextiel langer gebruiken en meer materiaal recyclen zodat het weer gebruikt kan worden voor nieuw textiel. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om inspanning van alle betrokkenen in de textielketen. Om die inspanning te stimuleren voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) deze uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in.

Wilt u meer weten over de achtergrond? Lees dan www.afvalcirculair.nl/textiel.