Lachgastoolkit voor gemeenten en milieustraten

Sinds begin 2023 zien gemeenten, inzamelaars en afvalverwerkers een grote toename aan illegale dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval. Dit leidt tot gevaarlijke situaties vanwege ontploffingsgevaar. De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Het Rijk heeft een toolkit ontwikkeld met informatie over lachgas, zodat gemeenten en milieustraten precies weten hoe ze moeten handelen.

In deze toolkit vind je enkele informatiebladen:

Verder bevat de toolkit veel gestelde vragen (pdf, 50 kB) voor:

  • Inwoners
  • Gemeenten
  • Milieustraten
  • Inzamelaars, overslag en verwerkers
  • Vervoerders

Tot slot is er een waarschuwingssticker (zip, 1.1 MB), bedoeld voor de restafvalbakken. Deze waarschuwingssticker kunnen gemeenten of verwerkers zelf printen, eventueel met een eigen logo.

Bekijk ook de richtlijnen voor vervoer van in beslag genomen/aangetroffen Gevaarlijke Stoffen door of in opdracht van de overheid.

De toolkit is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De toolkit is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


lachgascilinders en gasflessen horen NIET in de afvalbak maar op de milieustraat