Helpdesk Afvalbeheer

Laptop en mobiel op een tafel

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven bij de uitvoering van afvalbeleid.

De helpdesk kan u informeren over uiteenlopende thema’s als:

  • afvalwet- en regelgeving
  • beleid en monitoring op het gebied van afval
  • grensoverschrijdend transport van afval, EVOA
  • binnenlands transport van afval, LMA
  • zwerfafval
  • producentenverantwoordelijkheid
  • Ecodesign

Bereikbaarheid

De Helpdesk Afvalbeheer is iedere werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden:
  • U kunt uw vraag altijd stellen via ons contactformulier, u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
  • U kunt ons ook telefonisch bereiken op werkdagen van 9:00 - 12:00, telefoonnummer 088 79 77 102, kies optie 3.

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden. De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling AfvalCirculair van Rijkswaterstaat (zie de thema's hierboven). We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen. En verder valt buiten het bereik van de helpdesk vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u  dan wel naar instanties die u verder kunnen helpen.

Volg ons ook op Twitter.

Andere helpdesken op afvalgebied:

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Voor vragen over het meldsysteem Amice of het aanvragen van een verwerkersnummer of bedrijfsnummers (behorend bij het melden van binnenlandse afvaltransporten) kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Voor vragen over de strekking van het Besluit en de Regeling Melden Afvalstoffen en uitleg van begrippen die in de regelgeving genoemd worden kunt u contact opnemen met onze helpdesk (zie de contactgegevens hierboven).

InfoMil

Voor vragen over algemene regels voor activiteiten binnen inrichtingen en vergunningverlening kunnen medewerkers van bevoegd gezag terecht bij InfoMil.

Informatie voor burgers en scholieren/studenten

Verschillende andere organisaties beantwoorden vragen over afval van burgers en scholieren of studenten, zie hiervoor onze pagina's: