Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Omdat circulaire economie vaak hand in hand gaat met klimaat- en energiebeleid attenderen we graag alle gemeenten en provincies op de CDOKE regeling.

Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het essentieel dat zij over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies hierbij te ondersteunen.

Subsidie voor loonkosten

Met de regeling CDOKE kunnen gemeenten en provincies  onder andere collega’s aannemen en/of deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgen gemeenten en provincies de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken.

De subsidie is bedoeld voor de loonkosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid in een van de volgende sectoren:

  • Gebouwde omgeving
  • Elektriciteit
  • Mobiliteit
  • Industrie
  • Overig klimaat- en energiebeleid (sommige vormen van capaciteit, zoals een leidinggevende of een recruiter, vallen niet altijd onder een van de sectoren).

Aanvragen subsidie

Gemeenten en provincies kunnen de uitvoeringsmiddelen zelf aanvragen. De subsidie kan aangevraagd worden van maandag 3 april 2023 tot vrijdag 28 april 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).RVO voert de regeling uit  in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hoe hoog is de uitkering?

Het gaat om een simpele aanvraag met beperkte administratieve lasten. De uitkeringen vinden plaats in de kalenderjaren:

  • 2023 (€ 347 mln.)
  • 2024 (€ 339 mln.)
  • 2025 (€ 351 mln.)

Deze bedragen zijn gebaseerd op de benodigde uitvoeringsmiddelen zoals weergegeven in het advies “van Parijs naar Praktijk” dat door de Raad van Openbaar bestuur (ROB) begin 2021 is uitgebracht.

Gemeenten en provincies verantwoorden de uitgaven van de uitkering jaarlijks. Over de verdeling van de middelen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. De regeling bevat een overzicht van de bedragen die per gemeente en provincie beschikbaar zijn gesteld.