Nieuwsbrief CE in de regio, nr.1

Nieuwsbrief CE in de regio 1, september 2022

Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten. Veel leesplezier!

Lees de online versie.

Hout van Hier – Groningen

Met ‘Hout van Hier’ heeft de gemeente Groningen afgelopen voorjaar het hout van meer dan 100 gekapte Groningse bomen uit de gemeente gered en beschikbaar gesteld aan lokale makers. Meer lezen over dit initiatief?

Lunchlezingen circulaire wijken

Na een eerdere succesvolle serie lunchlezingen over circulariteit in de wijk, organiseren Milieu Centraal en Rijkswaterstaat een nieuwe serie lunchlezingen over dit onderwerp. We starten op 28 september met een lezing over circulaire gedragsverandering en hoe je dit kunt toepassen in jouw werk. Schuif online aan tijdens je lunchpauze en laat je inspireren door verschillende praktijkvoorbeelden en methodes om zelf toe te passen in jouw gemeente!

Oproep: neem deel aan een werksessie ‘Bouwstenen CE-aanpak voor decentrale overheden’

De 1.0 versie van Bouwstenen staat online: een hulpmiddel voor decentrale overheden om aan de slag te gaan met een strategische aanpak voor circulaire economie. Van het op peil brengen van de basiskennis over CE tot het vaststellen en realiseren van circulaire ambities en doelen, inclusief voorbeelden uit de praktijk.

Nu willen we graag een verbeterslag maken, door met een aantal mensen de bouwstenen te toetsen aan de praktijk. Ben je beginnend of al goed op weg met een circulaire aanpak? We kunnen jouw meedenkkracht gebruiken en organiseren daarom twee werksessies!

Waterschap wint cellulose terug uit wc-papier

Het Utrechtse waterschap HDSR gaat samen met Cellvation een installatie bouwen die cellulose uit het afvalwater gaat terugwinnen. Hierdoor worden nieuwe grondstoffen gewonnen én wordt CO2 bespaard. Meer weten?

Drenthe Deelt

Met het project ‘Drenthe Deelt’ werkt de Provincie Drenthe aan een moderne deeleconomie. Drenthe Deelt ondersteunt bewoners om op een fysieke plek spullen met elkaar te delen. Twee voorbeelden waar dit gebeurt zijn een deeltuin in Beilen en een reparatiehub in het Rensenpark in Emmen.

Amsterdam deelt lessen en aanbevelingen uit twee jaar circulair beleid

De afgelopen twee jaar heeft Amsterdam veel waardevolle ervaringen opgedaan met circulair beleid in het kader van de Strategie Amsterdam Circulair en het Innovatie en Uitvoeringsprogramma 2020-2021. De lessen en aanbevelingen zijn nu voor iedereen beschikbaar. Dit kan ook jouw gemeente helpen bij het maken van (nieuwe) circulaire plannen!

Actieplan circulair bouwen Utrecht

De gemeente Utrecht nam de afgelopen jaren deel aan het Europese project URGE op gebied van circulair bouwen, samen met acht andere steden. Op 6 en 7 juli was hiervoor de eindbijeenkomst in Utrecht, die door de Utrechtse wethouder werd afgetrapt. Meer weten over wat dit heeft opgeleverd?

Geef het door!

Dit is de eerste nieuwsbrief met circulair nieuws vanuit decentrale overheden en regio’s. We leggen de focus op relevante nieuwsberichten voor medewerkers van decentrale overheden en regionale samenwerkingen die actief zijn om circulaire economie in beleid en programma’s te verankeren.

Heeft u zelf een interessante bijdrage? Geef het aan ons door via CEregio@rws.nl.

En is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur de nieuwsbrief gerust door!