Aanpak zwerfafval

Rijkswaterstaat werkt aan schone wegen, rivieren, oevers en stranden en vermindering van de plastic soep in de oceanen. In de transitie naar circulaire economie is het een lekstroom die moet worden voorkomen. Hiervoor nemen we maatregelen, geven trainingen, voeren we onderzoek uit en werken we samen met andere gebiedsbeheerders en stakeholders. We delen kennis en ervaring en beantwoorden vragen.