Factsheet Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur


Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht. In deze factsheet een toelichting op de wijziging en een samenvatting van de wijzigingen voor de betrokken partijen.