RoHS, gevaarlijke stoffen in apparatuur

RoHS-richtlijn

De Europese RoHS-richtlijn regelt het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Zo mogen gevaarlijke stoffen als lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) niet worden toegepast  in deze apparatuur (afgezien van een enkele uitzondering).

Dit voor gezondheidsbescherming en de milieuhygiënisch verantwoorde verwerking van apparatuur.

Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De huidige RoHS-richtlijn  is  sinds 2 januari 2013 in Nederland van kracht als de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

RoHS FAQ

Vanuit Europa is er een document opgesteld met veelgestelde vragen over de RoHS: het RoHS 2 FAQ guidance document.