PBL: Negen verhalen over circulair bouwen in beeld en woord

Slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen. Daar draait het om in een circulaire economie. Zo’n economie helpt in de strijd tegen de plasticsoep in oceanen, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Veel van de natuur- en milieuproblemen zijn namelijk te herleiden tot een verspillende omgang met grondstoffen. In zijn tweejaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage laat het PBL zien hoever Nederland is met de omslag naar een circulaire economie.

Belangrijk, dat wetenschappelijke onderzoek, maar hoe ziet een circulaire economie er in de praktijk uit? Het PBL vond zo’n 85.000 circulaire activiteiten in Nederland. Wat voor circulaire activiteiten ontplooien de bedrijven precies en hoe doen ze dat?

Het PBL vroeg Jan Rutten (tekst) en Theo Baart (fotografie) een kijkje te nemen bij bedrijven in de bouwsector, een sector die veel grondstoffen gebruikt en dus cruciaal is in de transitie naar een circulaire economie. Ze interviewden ondernemers, vroegen naar hun nieuwe samenwerkingsverbanden, en fotografeerden circulaire productieprocessen, innovatieve toepassingen en bouwplaatsen. Hun rondreis langs bedrijven en projecten leverde negen boeiende verhalen op, in beeld en woord.

Doel van de beeldverhalen is om de dialoog over circulair ondernemen te voeden en om te leren van de manier waarop de negen bedrijven kansen benutten en met belemmeringen omgaan. Samenwerking blijkt voor de bouwsector het sleutelwoord. Ondernemers zoeken elkaar op en werken samen – om aan bijvoorbeeld andere grondstoffen, nieuwe leveranciers en nieuwe afzetmarkten te komen. Hoe gaan de geïnterviewde ondernemers deze nieuwe samenwerking aan, wat lukt wel en wat (nog) niet? Hoe herkennen en benutten zij kansen voor circulair bouwen?

Ook voor overheden, nationaal en decentraal, kunnen de verhalen als inspiratie dienen. Overheden vervullen een belangrijke rol als opdrachtgever van bouwprojecten, of als vergunningverlener bij – bijvoorbeeld - gebiedsontwikkeling. De beeldverhalen dragen bij aan meer inzicht bij bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten en waterschappen, in hun rol om circulair bouwen te bevorderen. Welke lessen kunnen overheden trekken uit de ervaringen van bedrijven?

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)


Zie ook onze pagina's over circulariteit in de GWW-sector