Nieuwsbrief CE in de regio, nr 7

Nieuwsbrief CE in de regio - nr. 7 september 2023

Rijkswaterstaat houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten. Veel leesplezier!

Naar het overzicht van de vorige nieuwsbrieven.

Herinnering invullen enquête

We zijn benieuwd naar jouw mening! Heb je waardevolle inzichten opgedaan? Heb je gevonden waar je naar op zoek was? Om de nieuwsbrief nog meer te laten aansluiten op je behoeften, vragen we je om (voor 1 oktober) onze enquête  in te vullen.

Samen werken we aan het dichterbij brengen van de Circulaire Economie!

De Week van MVOI

Van 2 - 6 oktober organiseert PIANOo de Week van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Elke dag zijn er bijeenkomsten en sessies waar je je voor kunt inschrijven. Benieuwd naar het programma?

Toekomstonderzoek: Circulaire samenleving

De transitie naar een circulaire samenleving is een economisch, ecologisch én sociaal vraagstuk. Hoe worden de lusten en lasten verdeeld over verschillende groepen in onze maatschappij? Provincie Zuid-Holland heeft aan het Groene Brein, Drift en Sandalfon Sustainability gevraagd een toekomstonderzoek uit te voeren, naar de mogelijke sociale gevolgen van de transitie en de rol die de provincie kan spelen.

Position paper Parkstad Limburg

Stadsregio Parkstad uit Limburg lanceerde op 12 juli de Position paper Parkstad circulair. Hierin staat de route naar een volledig circulaire economie in 2050 beschreven. Parkstad is een bestuurlijke samenwerking tussen zeven gemeenten. Er wordt grensoverstijgend samengewerkt op onderwerpen als economie & toerisme, wonen & herstructurering en ruimte en mobiliteit. De samenwerking is succesvol en de regio is volop in beweging.

De rol van ambtenaren in de circulaire economie

Welke rol hebben ambtenaren in regio en Rijk bij de realisatie van een circulaire opgave? Die vraag staat centraal bij de Participatietafel Circulaire Economie van het programma DuurzaamDoor. Dit jaar heeft tafelsecretaris, Tessa de Haas, samen met een groep ambtenaren een vastgelopen praktijkcase onderzocht en een analyse van het ecosysteem gedaan.

Netwerkkaart Europa

Welke Nederlandse steden zijn betrokken bij Europese samenwerkingsactiviteiten? En op welke onderwerpen werken steden samen met andere Europese steden? De Netwerkkaart Europa laat zien welke netwerken en samenwerkingsprogramma’s er in Europa bestaan en welke Nederlandse steden daaraan deelnemen.

Geef het door!

Dit is de nieuwsbrief met relevante nieuwsberichten voor medewerkers van decentrale overheden en regionale samenwerkingen die actief zijn om circulaire economie in beleid en programma’s te verankeren.

Heeft u zelf een interessante bijdrage? Geef het aan ons door via CEregio@rws.nl.

En is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur de nieuwsbrief gerust door!

Aanmelden nieuwsbrief ‘CE in de regio’