Nieuwsbrief CE in de regio, nr.5

Mei 2023

Rijkswaterstaat houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten. Veel leesplezier!

Naar het overzicht van de vorige nieuwsbrieven.

Nieuwe broedplaats circulaire initiatieven in Drenthe

‘Tussenstation’ is de naam van dé plek in Drenthe voor recycling en upcycling van geoogst materiaal.

Dit is een toekomstige ontwikkelplek en broedplaats voor creatieve ondernemers, die elkaar vinden in circulaire initiatieven en waar bestaande materialen een nieuwe functie krijgen.

Resultaten provinciaal partnerschap Interreg project biobased bouwen

Na vier jaar is het project 'Interreg 2 Seas Circular Biobased Construction Industry' (7 miljoen euro) eind 2022 afgerond. Het doel van CBCI is bijdragen aan de toepassing van nieuwe oplossingen voor de circulaire economie. Provincie Zeeland heeft als een van de partners veel kennis ontwikkeld op het gebied van circulair inkopen en aanbesteden. Door internationale samenwerking met universiteiten, de bouwsector en Zeeuwse gemeenten en marktpartijen.

Menukaart afvalpreventie VANG huishoudelijk afval

Veel gemeenten willen aan de slag met afvalpreventie, maar vragen zich af: hoe pak ik dit aan? En hoe ver reikt mijn invloed als ik inwoners wil helpen minder afval te produceren?

Om die vragen te beantwoorden, is er nu de 'Menukaart Afvalpreventie' vanuit VANG Huishoudelijk afval.

Hoe ga je aan de slag met afvalpreventie in jouw gemeente?

Provinciale Circulaire Economie Rapportage Noord-Holland

Provincie Noord-Holland werkt sinds 2016 actief aan een circulaire economie waarin producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Aan de hand van zeven indicatoren heeft de provincie voor het eerst in kaart gebracht hoe het staat met de circulaire economie in Noord-Holland.

De bevindingen en conclusies zijn gebundeld in de eerste versie van de 'Provinciale Circulaire Economie Rapportage Noord-Holland' (PCER NH).

Maatschappelijk verantwoord inkopen met SDG inkoopkompas

Provincie Zeeland weegt de maatschappelijke gevolgen mee in de bedrijfsvoering, inkoop van projecten en services. Samen met andere overheden heeft de Provincie Zeeland het 'Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' (MVI) 2022-2025 ondertekend. Om maatschappelijk verantwoord inkopen ook zichtbaar en meetbaar te maken heeft het MVI Platform samen met Provincie Zeeland de tool 'SDG inkoopkompas' ontwikkeld.

Geef het door!

Dit is de nieuwsbrief met relevante nieuwsberichten voor medewerkers van decentrale overheden en regionale samenwerkingen die actief zijn om circulaire economie in beleid en programma’s te verankeren.

Heeft u zelf een interessante bijdrage? Geef het aan ons door via CEregio@rws.nl.

En is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur de nieuwsbrief gerust door!

Aanmelden nieuwsbrief ‘CE in de regio’