Nieuwsbrief CE in de regio, nr.4

Nieuwsbrief CE in de regio 4, maart 2023

Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten. Veel leesplezier!

Naar het overzicht van de vorige nieuwsbrieven.

In 10 stappen naar een circulair ambachtscentrum in jouw gemeente of regio!

Ben je onlangs gestart met een circulair ambachtscentrum? Of denk je aan starten  in jouw gemeente? Op 16 maart 2023 kun je deelnemen aan een online kennissessie over de 10 stappen die je kunt doorlopen op weg naar een circulair ambachtscentrum. De 10 stappen zijn ook terug te lezen in de ‘Startersgids Circulair Ambachtscentrum’.

Rol provincie bij circulaire ambachtscentra in Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzocht de Brabantse Milieufederatie de kansen en barrières om circulaire ambachtscentra verder te ondersteunen. De provincie wil namelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie en legt de focus op het niet of minder gebruiken van grondstoffen, hergebruik van materialen en reparatie van spullen.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Omdat circulaire economie vaak hand in hand gaat met klimaat- en energiebeleid attenderen we graag alle gemeenten en provincies op de CDOKE regeling. Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het essentieel dat zij over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies hierbij te ondersteunen.

Checklist circulair bouwen voor Drentse gemeenten

De aanpak van de woonopgave vormt een belangrijk thema voor Drenthe. Parallel aan de woonopgave spelen de stikstof-, water- en klimaatopgave en ook de tekorten aan grondstoffen, materiaal en arbeidskrachten. Het is dus de kunst deze opgaven in samenhang te bezien en te verbinden.

De checklist circulair bouwen voor Drentse gemeenten helpt hierbij.

Selectie vierde tranche Regio Deals

Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. In verschillende Regio Deals is ook aandacht voor circulaire economie.

Gemeente Leeuwarden actief aan de slag met circulair inkopen

Gemeente Leeuwarden presenteerde tijdens de ‘Week van de Circulaire Economie’, de ‘Roadmap Circulair Inkopen’ en 10 nieuwe circulaire projecten voor 2023. Hiermee combineert Leeuwarden een langere termijnvisie met concrete acties waar nú mee aan de slag wordt gegaan. Ook voor andere gemeenten is dit een bron van inspiratie vol concrete handvatten om actief met circulair inkopen aan de te gaan!

Geef het door!

Dit is de vierde nieuwsbrief met relevante nieuwsberichten voor medewerkers van decentrale overheden en regionale samenwerkingen die actief zijn om circulaire economie in beleid en programma’s te verankeren.

Heeft u zelf een interessante bijdrage? Geef het aan ons door via CEregio@rws.nl.

En is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur de nieuwsbrief gerust door!

Aanmelden nieuwsbrief ‘CE in de regio’